กรมการศาสนา จัดอบรมโครงการศาสนพิธีในงานพระราชพิธีฯ

กรมการศาสนา จัดอบรมโครงการศาสนพิธีในงานพระราชพิธีฯ

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) เปิดเผยว่า ศน. จัดโครงการศาสนพิธีในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา ปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ ศาสนพิธี เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่ทุกศาสนาจะต้องมี และขาดไม่ได้  เกิดขึ้นจากการที่ศาสนิกชนต้องการแสดงความเคารพบูชาต่อพระศาสดา หรือต่อหลักธรรมคำสอนของศาสนานั้น ๆ ศาสนพิธีจะเป็นสื่อที่จะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไป ทุกศาสนาจึงมีวิธีปฏิบัติพิธีที่เป็นแนวทางเดียวกัน มีลำดับ ขั้นตอน ที่ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน งานศาสนพิธีจึงเป็นงานพิธีการที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝนอบรม และซักซ้อมกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติในงานพระราชพิธีจะต้องมีความสง่างาม เรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และผิดพลาดไม่ได้

“กรมการศาสนา ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการรับสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล  รัฐพิธี และศาสนพิธี รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางในการปฏิบัติงานศาสนพิธีที่ถูกต้อง จึงหวังอย่างยิ่งว่าทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีของประเทศชาติสืบไป “นายกิติพันธ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คืบหน้าสิ่งปลูกสร้างบุกรุก ‘อ่าวบ้านดอน’ จนท.เข้าเก็บหลักฐาน เตรียมดำเนินคดี
บทความถัดไปอ.รัฐศาสตร์ ชมฝ่ายค้านอภิปรายงบ’64 ดี ให้คะแนนฝั่งรัฐบาล 5 เหตุจัดสรรเงินไม่ ‘นิว นอร์มอล’