อนุชาปลื้ม! ประชาชนสวดมนต์ทุกเสาร์แน่นวัด ถวายความจงรักภักดี ปัดเป่าความขัดแย้ง

  • ประชาชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จัดขึ้นทุกวันเสาร์ตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างหนาตา เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • พิธีนี้ จัดต่อเนื่องจากพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
  • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตโควิด และสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆ ด้วยจิตใจที่สงบและเข้มแข็ง
  • กิจกรรมดังกล่าว ยังส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ด้วยวิกฤตโควิด-19 ที่กระหน่ำสังคมไทยมาตั้งแต่ต้นปี ไม่นับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายได้ง่ายๆ

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเกิดแนวคิด “จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์” ขึ้นทุกวันเสาร์ตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคมนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสร้างพลังใจให้คนไทยยามวิกฤต

แม้จะจัดขึ้นแล้วเพียงสองครั้ง ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน แต่กระแสตอบรับถือว่าดีเยี่ยม เมื่อประชาชนต่างหอบลูกจูงหลาน ชักชวนพ่อแม่ญาติพี่น้องเข้าวัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างเนืองแน่นด้วยใบหน้าเปี่ยมความสุข

ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยในห้วงเวลาที่ท้าทาย

เสริมสร้างความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือภาพฉายความสำเร็จของพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์ ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคมนี้

  • แห่สวดมนต์ทุกเสาร์แน่นวัด

ที่มาของพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ รมต.อนุชา ขยายความว่า มีจุดเริ่มต้นจากการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมหาเถรมีมติให้วัดทุกวัดในไทยและวัดไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมพร้อมกัน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา

จุดมุ่งหมายก็เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของไทย

พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องชาวไทยที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อกิจกรรมในวันนั้นประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง รมต.อนุชา จึงมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ขึ้นทั่วประเทศ โดยนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าอาวาสวัดต่างๆ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ เพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์

แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัย แต่พสกนิกรชาวไทยยังจงรักภักดี และน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างไม่เสื่อมคลาย

อีกประการคือต้องการให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ในช่วงเวลาที่คนไทยต้องเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่อย่าง โควิด-19 และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและขวัญกำลังใจของแต่ละคนมากน้อยต่างกันไป

“จากการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไปสองครั้ง พบว่าประชาชนให้การตอบรับกิจกรรมนี้อย่างดีมาก บางบ้านไปร่วมกิจกรรมกันเป็นครอบครัวใหญ่ เพื่อนฝูงก็ชวนกันเข้าวัดฟังธรรม เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและในสังคมด้วยทางหนึ่ง

“นอกจากนี้ หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนายังช่วยกล่อมเกลาจิตใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในช่วงเวลาที่เผชิญปัญหาต่างๆ รวมทั้งช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้ด้วย นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประชาชนคนไทยจำนวนมากเข้าวัดเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์” รมต.อนุชา กล่าว

  • ใกล้วัดไหน ไปวัดนั้น

เนื่องจากต้องการให้ทุกคนได้เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้โดยทั่วกัน รัฐบาลจึงกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นที่วัดทั่วประเทศ มีทั้งวัดประจำจังหวัดและวัดประจำอำเภอ ซึ่งบรรยากาศพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในแต่ละวัด ล้วนเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันสวดมนต์ขจัดปัดเป่าภัย

ยกตัวอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นที่อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มี เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

  • อาคาร 100 ปีวัดบวรฯ เปิดห้องพิเศษกราบสักการะ

สำหรับอาคาร 100 ปีดังกล่าว สมเด็จพระวันรัต ประทานอนุญาติให้ญาติโยมได้เข้ากราบสักการะในห้องที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินสีห์จำลอง กับพระรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ และพระบรมรูปหล่อ ร.๙ ทรงผนวช ประดิษฐานอยู่คู่กันหลังห้องพระฉาก เปิดเป็นพิเศษให้ประชาชนเข้าชมและสักการะหลังจากจบกิจกรรมสวดมนต์

  • ต่างจังหวัดคึกคัก ‘วัด ประชา รัฐ สร้างสุข’

จ.ปทุมธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม อ.ลำลูกกา โดยจัดในรูปแบบโครงการ “จิตอาสา วิถีธรรม : เข้าวัดวันเสาร์” ภายใต้โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ซึ่งให้ความสำคัญกับวัดในฐานะศูนย์กลางชุมชน เป็นเสาหลักในการพัฒนาคนในชุมชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

ด้าน จ.สุรินทร์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นที่วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมืองสุรินทร์ ขณะที่ จ.ลำพูน จัดพิธีที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งแรก มี พระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ส่วน จ.เชียงใหม่ จัดพิธีที่พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แผ่นดินและปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน

พุทธศาสนิกชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ได้ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่วัดใกล้บ้าน หรือวัดในพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

ส่วนวัดในภูมิภาคกำหนดจัดที่วัดประจำจังหวัดหรือวัดประจำอำเภอ หรือสถานที่ตามแต่ละจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร

“การเข้าวัดสวดมนต์เป็นการสร้างความสงบให้จิตใจได้อย่างดียิ่ง จึงอยากเรียนเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการช่วยทำจิตใจให้ผ่องใส มีสติตั้งมั่นพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น” รมต.อนุชา กล่าวเชื้อเชิญ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ภาคีนักกม.สิทธิมนุษยชน จี้นายกฯหยุดคุกคามผู้ชุมนุม ‘บิ๊กตู่’ ย้ำใช้ ม.112 ผู้ละเมิด
บทความถัดไปเตรียมเจอ ‘ฝนตก’ ในหน้าหนาว กทม.-หลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 37 องศา