สมเด็จพระสังฆราช ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มมร ปีการศึกษา 2563

สมเด็จพระสังฆราช ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มมร ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่พระกรณียกิจบางประการของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันนี้ ระบุว่า วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตร ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัยนั้น เปรียบประดุจกุญแจดอกสำคัญ อันจะช่วยไขประตูสู่โอกาสแห่งความรุ่งเรืองในชีวิต ยังให้บัณฑิตสามารถศึกษาเล่าเรียนต่อในชั้นสูงยิ่งขึ้น หรืออาจนำวิชาความรู้ต่างๆ ไปใช้สำหรับประกอบกิจการงานที่พึงประสงค์ ให้บรรลุสัมฤทธิผลได้ด้วยอานุภาพแห่งสติปัญญา

ขอเน้นย้ำว่าท่านทั้งหลายนับเป็นผู้มีโอกาสดียิ่งกว่าคนอื่นในสังคมมากนัก จึงพึงหมั่นใช้โอกาสที่มี สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ยิ่งกว่าการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ขอจงอย่าหยุดที่จะเพิ่มพูนคุณสมบัติให้เป็นผู้งอกงามด้วยความรู้และความประพฤติอยู่เสมอ เพราะบุคคลใดที่สำคัญผิดคิดตนว่ามีความรู้มากแล้ว มีความประพฤติดีพอแล้ว บุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาท และความประมาทนี้เองจักนำพาชีวิตของผู้ประมาทแล้ว ให้ถลำลึกลงไปสู่ความตกต่ำอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

ขอบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จงยกเอาสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัยที่ว่า ‘วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส : ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์’ เทิดทูนไว้เป็นภาษิตประจำชีวิตตลอดไป เพื่อจะได้มีกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ เป็นผู้ประเสริฐทั้งทางโลกและทางธรรม สมความปรารถนาของท่าน ผู้ล้วนมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘แอมมี่’ ร่วมแจมเวทีอักษะ ‘เสื้อแดง’ แดนซ์กระจายหน้าเวที ‘แป๊ะ บางสนาน’ ครวญเพลงซึ้ง ชู 3 นิ้ว
บทความถัดไป‘เพื่อไทย’ ลุยหาเสียงศึกเลือกตั้ง อบจ.นครพนม ดัน ‘สมชอบ นิติพจน์’ ทวงคืนอำนาจท้องถิ่น