พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ‘พระราชปริยัติกวี’ เป็น ‘พระเทพวัชรบัณฑิต’

วันที่ 27 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชปริยัติกวี เป็น พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1  พระครูสังฆรักษ์ 1
พระครูสมุห์  พระครูใบฎีกา 1 ทั้งนี้

ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช2564

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฮือฮา “พรรคกล้า” ประกาศสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน
บทความถัดไปประชาธิปัตย์ มั่นใจ รักษาเก้าอี้ได้ ชนะเลือกตั้งซ่อมเมืองคอนแน่นอน