สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มจร.

ภาพจาก Facebook - กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มจร.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เฟซบุ๊ก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มจร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระบุว่า

#พระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 รูป/คน ประกอบด้วย
1. พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตโต)
2. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชวดประกัน 4 ครั้ง! เพจทนายอานนท์ลั่น ‘ฉันเกิดมาเพื่อเป็นทนายความ เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม’
บทความถัดไป“พีดีเฮ้าส์” ไม่ง้อมาตรการอุ้มอสังหาฯ เปิดแบบบ้านใหม่รุกเจาะตลาด Luxury รับดีมานด์ไฮเอนท์