เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ ยื่นหนังสือเจ้าคณะภาค 1 หาข้อเท็จจริง-แจงเหตุ ‘พระธรรมรัตนาภรณ์’ โดนปลด

‘เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์’ ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อเจ้าคณะภาค 1 เหตุคำสั่งปลดพระธรรมรัตนาภรณ์

จากกรณีที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติถอดถอนพระสังมาธิการ จำนวน 3 รูป ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดคือ 1.พระราชปริยัติสุนทร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.พระธรรมรัตนาภรณ์ วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และ 3.พระเทพสารเมธี วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) พร้อมแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดชุดใหม่นั้น

ล่าสุด วันนี้ (7 ตุลาคม) พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อเจ้าคณะภาค 1 ดังนี้ เรื่อง ขอความเป็นธรรมให้กับพระธรรมรัตนาภรณ์ กราบเรียนเจ้าคณะภาค 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ข่าวการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 จังหวัด 2.ประวัติและผลงานของพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ตามที่มีสื่อเสนอข่าวการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 จังหวัดซึ่งมีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดรวมอยู่ด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เกล้าฯ เป็นตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมรัตนาภรณ์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้อ่านข่าวจากสื่อแล้วรู้สึกเสียใจ และสงสัยว่าพระธรรมรัตนาภรณ์ท่านทำผิดอะไรจึงถูกถอดถอน เพราะตลอดชีวิตของการบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาของท่าน ท่านใดทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนามากมาย เช่น เป็นประธานอนุกรรมการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการคณะสงฆ์โดยภาพรวม และต่อประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีมาตลอด

การถอดถอนพระสังฆาธิการจากตำแหน่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอันชอบธรรม ซึ่งตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พ.ศ.2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการหมวด 3 ข้อ 42 ระบุว่า การปลดและการถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้ และหมวด 4 ข้อ 55 ระบุว่า การถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่นั้นจะทำได้ต่อเมื่อพระสังฆาธิการละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง แม่ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1.ทุจริตต่อหน้าที่

2.ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรเกินกว่า 30 วัน

3.ขัดคำสั่งอันชอบด้วยการคณะสงฆ์และการขัดคำสั่งนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การคณะสงฆ์

4.ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การคณะสงฆ์

และ 5. ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดรายงานโดยลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจแต่งตั้งเมื่อได้สอบสวนและได้ความจริงตามรายงานนั้นแล้วให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งสั่งถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่ได้

ดังนั้น การที่จะถอดถอนพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี โดยที่ไม่มีผู้กล่าวหา ไม่มีการแจ้งความผิด ไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวน และท่านไม่ได้มีโอกาสชี้แจงใดๆ ทั้งสิ้นนั้น จึงเป็นกรณีที่สร้างความสงสัยแก่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและประชาชนผู้รักความชอบธรรมอันมากว่าข่าวการถอดถอนดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ การถอดถอนท่านด้วยสาเหตุผลใด และผู้ใดหรือคณะกรรมการชุดใดเป็นผู้เสนอคำสั่งถอดถอนโดยมิชอบด้วยกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 พ.ศ.2524 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จึงขอความเมตตาธรรมต่อเจ้าคณะภาค 1 ได้โปรดพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ เพื่อความกระจ่างแก่คณะสงฆ์และชาวพุทธจังหวัดปทุมธานีคณะศิษยานุศิษย์ และประชาชนผู้รักความเป็นธรรม รวมถึงได้โปรดให้ความเป็นธรรมต่อพระธรรมรัตนาภรณ์ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งหวังได้รับเมตตาธรรมด้วยดี

จึงกราบเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการสืบต่อไป
ด้วยความเคารพอย่างสูง
พระมหาสุริยันต์ ธมมทสสี
เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์

ขณะที่บรรยากาศในวัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีประชาชนและพระภิกษุเดินทางมากราบถวายให้กำลังใจพระธรรมรัตนาภรณ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุม อย่างต่อเนื่อง

พระธรรมรัตนาภรณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เวอร์จิ้น แอคทีฟ พร้อมเปิดให้บริการหลังคลายล็อกดาวน์ ชู 3 กลยุทธ์สร้างการเติบโต-คาดธุรกิจฟิตเนสกลับมาบูมตามเทรนด์โลก
บทความถัดไปคืบหน้า! กทม.ฉีดไฟเซอร์ให้เด็ก ม.ปลาย ในสังกัดแล้ว 86%