พศ.แจงถอด 3 เจ้าคณะถูก กม. ปัดตอบเหตุผลปลด

พศ.แจงถอด 3 เจ้าคณะถูก กม. ปัดตอบเหตุผลปลด

ปมปัญหามติมหาเถรสมาคม (มส.) ถอดถอนพระสังฆาธิการ 3 รูปออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ได้แก่ 1.พระราชปริยัติสุนทร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ถอดถอนจากเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.พระธรรมรัตนาภรณ์ วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ถอดถอนจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และ 3.พระเทพสารเมธี วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ ถอดถอนจากเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้ประชาชนและศิษยานุศิษย์เข้าชื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายสิทธา มูลหงษ์ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) แถลงผลการประชุม มส.ว่า ที่ประชุม มส.ไม่ได้มีการพิจารณากรณี มส.มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน ให้พระสังฆาธิการ 3 รูปออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด โดยไม่มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม แต่ พศ.ในฐานะเป็นหน่วยงานสนองงานของคณะสงฆ์และรัฐ ทำหน้าที่ฝ่ายธุรการของ มส.ขอชี้แจงกรณีดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ การดำเนินการแต่งตั้งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และกฎ มส.ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาการแต่งตั้งเจ้าคณะหน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และเจ้าคณะภาค เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย และกฎ มส. ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน โดย มส.ได้รับทราบขั้นตอน วิธีการดังกล่าวแล้ว ส่วนมูลเหตุการถอดถอนนั้นไม่สามารถตอบได้ เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะหน ซึ่งถือเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองจะตอบคำถาม และชี้แจงให้กับผู้ที่ถูกปลดได้เป็นการส่วนตัว

นายสิทธากล่าวต่อว่า ส่วนกรณีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชและอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายที่มีกระแสข่าวว่ามีการตั้งเจ้าคณะจังหวัดซ้อนตำแหน่งกันนั้น ชี้แจงว่าได้แต่งตั้งพระทั้ง 2 รูป เป็นที่ปรึกษาของเจ้าคณะภาคนั้นๆ แล้ว จึงได้แต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างคือ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon