อ.เพทาย ยก 2 ธุระของพส. ‘คันถธุระ-วิปัสสนาธุระ’ ชี้ บวชที่แท้จริง คือ มุ่งสลัดออกจากทุกข์โดยทำพระนิพพานให้แจ้ง

อ.เพทาย ยก 2 ธุระของพส. ‘คันถธุระ-วิปัสสนาธุระ’ ชี้ บวชที่แท้จริง คือ มุ่งสลัดออกจากทุกข์โดยทำพระนิพพานให้แจ้ง

วันที่ 12 ต.ค. ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส นักวิชาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แคปภาพข้อความเกี่ยวกับพระสงฆ์มาโพสต์ที่เฟซบุ๊กส่วนตัว

โดยระบุว่าธุระของพระสงฆ์(พส.) มีธุระ 2 อย่างคือ

1.คันถธุระ คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธวจนะ และพระไตรปิฎก

2.วิปัสสนาธุระ คือ การเจริญสตัปัฏฐานสี่เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ของจิตและเกิดวิปัสสนาปัญญา เห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)

และว่า “การบวชที่แท้จริง คือ การมุ่งที่สลัดออกจากทุกข์โดยการทำพระนิพพานให้แจ้ง คำขอบวช

สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ,
นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ , อิมัง กาสาวัง คะเหตวา,
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ขอท่านพระอุปัชฌาย์โปรดอนุเคราะห์ รับผ้ากาสาวะนี้ บวชให้กระผม เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน เป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์ทั้งปวงเถิด ขอรับ
(กล่าว ๓ หน)”

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พัทลุงยอดติดเชื้อใหม่ 104 ราย เสียชีวิต 1
บทความถัดไป‘ยูเวนตุส’ หวังยืม ‘แบร์นาร์โด้ ซิลวา’ มกราคมนี้