สิ้น ‘ครูบาสาย’ เจ้าคณะจังหวัดตาก ด้วยโรคประจำตัว ศิษย์อาลัยสูญเสียผู้ทำนุบำรุงศาสนา

ภาพโดย พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

สิ้น ‘ครูบาสาย’ เจ้าคณะจังหวัดตาก ด้วยโรคประจำตัว ศิษย์อาลัยสูญเสียผู้ทำนุบำรุงศาสนา

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม มีรายงานว่า พระเทพสิทธาคม กิตฺติปาโล หรือ ครูบาสาย พระเกจิอาจารย์และพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง และเจ้าคณะจังหวัดตาก มรณภาพด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อเวลา 05.59 น. สิริอายุ 83 ปี 62 พรรษา

สำหรับ พระเทพสิทธาคม มีนามเดิมว่า สาย กันคุ้ม เกิดเมื่อวันที่ 29 พ.ย.2480 เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไม้แดง จากนั้นได้รับราชการจนเบื่อหน่ายชีวิตฆราวาส จึงอุปสมบทเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2502 ที่วัดมณีบรรพตวรวิหาร โดยมีพระวิสุทธิสมณาจารย์ วัดมณีบรรพต เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า กิตฺติปาโล หมายถึงผู้รักษ์เกียรติยศยิ่งชีพ

หลังอุปสมบทได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และศึกษาด้านวิทยาคมกับพระเกจิอาจารย์หลายรูป เช่น หลวงปู่มัด อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง พระครูธรรมานุกูล (ภู จนฺทเกสโร) และหลวงปู่ปี้ กล่าวกันว่าหลวงปู่ภูเป็นชาวท่าไม้แดง มักแวะเวียนมาเยี่ยมสหายอยู่เสมอ ทำให้ได้รับการถ่ายทอดวิทยาคม นอกจากศึกษาเล่าเรียนนักธรรมจนจบชั้นสูงสุด ท่านยังค้นคว้าภาษาขอมจนอ่านออกเขียนได้ ใส่ใจงานนวกรรมก่อสร้างและจิตรกรรมอีกด้วย

พ.ศ.2508 พระเทพสิทธาคมได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง เมื่อตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตากว่างลง จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดตากตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 มหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติให้ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตาก

ต่อมา มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12/2564 แต่งตั้ง พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล) อายุ 83 ปี พรรษา 61 วัดท่าไม้แดง จังหวัดตาก ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5

พระเทพสิทธาคมในฐานะผู้นำ ทั้งการบริหาร การศึกษา เผยแผ่สาธารณสงเคราะห์สาธารณูปการ ดูแลเรื่องการเล่าเรียนของพระเณร ให้ทุนการศึกษา อบรมศีลธรรม ช่วยเหลือชาวบ้านในยามประสบปัญหาขาดแคลน

ด้านวัตถุมงคล จัดสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นด้วยกัน อาทิ เหรียญรุ่นแรก สร้างปี พ.ศ.2519ล็อกเกตหลวงพ่อสาย สร้างปี พ.ศ.2519, เหรียญเสมา (รุ่นพิเศษ) สร้างปี พ.ศ.2530 นายสัก กอแสงเรือง ลูกศิษย์สร้างถวาย เป็นต้น ล้วนแต่ได้รับความนิยมจากสาธุชน

ความโด่งดังของวัตถุมงคล กอปรกับวัตรปฏิบัติ ทำให้ญาติโยมศรัทธาเลื่อมใส เป็นที่มาของการยกย่องให้หลวงปู่สาย เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง แต่แม้จะได้รับการยกย่องเช่นนั้น แต่หลวงปู่สาย ยังคงดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่ายเช่นเดิม

สมณศักดิ์

พ.ศ.2529 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่พระครูพิพัฒน์กิตติคุณ
พ.ศ.2544 เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.2546 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ในราชทินนามเดิม
5 ธันวาคม พ.ศ.2546 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระวิจิตรพิพัฒโนดม
5 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชวิทยาคม อุดมธรรมาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
12 สิงหาคม พ.ศ.2559 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระเทพสิทธาคม อุดมญาณปรีชา ภาวนาพิธานวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
22 ตุลาคม พ.ศ.2564 มรณภาพด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สิริอายุ 83 ปี พรรษา 62

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon