วธ.เคาะ ‘สินสะออน’ สัญลักษณ์ ไทยแลนด์เบียนนาเล่โคราช

วธ.เคาะสินสะออนสัญลักษณ์ ไทยแลนด์เบียนนาเล่โคราช

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  เปิดเผยว่าตามที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.)  จัดการประกวดสัญลักษณ์หรือ มาสคอต งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 THAILAND BIENNALE KORAT 2021  ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น  ที่ .นครราชสีมา  ระหว่างเดือน ..64 –มี.. 65 โดยมีศิลปิน จากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก  ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่า ผลงาน สินสะออน  ออกแบบ โดยนายภานุวัฒน์ เสงี่ยม ศิลปิน ชาว .ภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศ ขณะที่ ผลงาน น้องมาเลศของนายนพดล อนันต์ถาวร จาก .สงขลา และ ผลงาน เซิ้ง  ของนายรัชพล พัฒนถาบุตร์จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย

นางเกษร กล่าวอีกว่า  สำหรับ สินสะออน สัญลักษณ์ของงานนี้  นายภานุวัฒน์  ได้นำแนวคิดหลักของงาน คือ Butterlies Frolicking on the mud มาเป็นแนวทาง ด้วยการนำเอาจานสี ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ศิลปิน ใช้สรรค์สร้าง ผลงานมาประกอบกันใหม่ให้มีลักษณะเป็นหน้ากากที่มีรูปร่างคล้ายผีเสื้อสายพันธุ์ถุงทองธรมดา ซึ่งเป็นผีสื้อที่สามารถอาศัยในแหล่งอาหารและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  โดยส่วนบนหน้ากากผีเสื้อจะปรากฎเฉดสีที่แต้มไว้มากมาย สีเหล่านั้น สื่อแทนความหลากหลาย สีสัน ความร่ำรวยต้นทุนทางวัฒนธรรม อีกความหมายหนึ่ง สีเหล่านี้สื่อถึงความแตกต่างกันระหว่างเชื้อชาติ ภาษาวัฒนธรรม ของผู้ที่เข้ามาร่วมงานแต่ทุกคนสามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ด้วยภาษาสากล ซึ่งนั้นก็คือ ภาษาแห่งศิลปะ 

นอกจากนี้ ยังมีการนำแมวโคราช” หรือ “แมวสีสวาด  สัตว์เอกลักษณ์ของจังหวัด ที่เชื่อว่านำโชคลาภ และความสุขสวัสดิ์มงคล โดยในส่วนของใบหน้า มีสีเทา ส่วนลำตัวเบื้องล่าง กำหนดให้สวมชุดสีเหลืองโคลน ซึ่งเป็นโทนสีหลักของงาน สื่อถึงดินโคลน หรือดินโป่งตามอย่างแนวความคิดหลักของงาน อีกทั้งต้องการสื่อไปถึงคุณค่าของดิน ในบริบทของเครื่องปั้นดินเผา ที่สามารถสร้างอาชีพต่อชีวิตเป็นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ส่วนพู่กันในมือมาสคอตสื่อถึงพลังสร้างสรรค์ ปลายพู่กันจะปรากฎสีแสดซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมาและเป็นสีธงของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยภายในงานจะมีการเฉลิมฉลองพระสมัญญา “สิริศิลปินอีกด้วย” รอง ผอ.สศร.กล่าว 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon