สื่อคาทอลิกประเทศไทย มอบรางวัล สื่อดีเด่น 2021 ขอสังคมร่วมจุดไฟแห่งความหวัง เพื่อโลกก้าวเดินต่อไป

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. ที่โบสถ์เซนต์หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยแสงธรรม จัดพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Catholic Media Awards ครั้งที่ 38 ประจำปี ค.ศ. 2021 ในชื่อ ‘Hope ความหวัง’ เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้สร้างสรรค์สื่อที่ดี มีคุณค่า ส่งเสริมคุณธรรมและคุณค่าชีวิตมนุษย์ ศักดิ์ศรี ความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตครอบครัว และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ อันจะนำความเข้มแข็งสู่สังคมและสถาบันครอบครัวไทย เพื่อสนับสนุน ให้เกียรติ เป็นกำลังใจ และให้เกิดสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยมีพระคุณเจ้า ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบาทหลวงยอแซฟ อนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธี

บาทหลวง ยอแซฟ อนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย กล่าวว่า สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สื่อที่ดีเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนที่จะทำให้สื่อนั้นได้ถูกนำเสนอในทางสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจสื่อที่ดีมีมาตรฐาน ชัดเจนในเจตนารมณ์ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่า ศักดิ์ศรีของมนุษย์ และอยู่บนพื้นฐานของการสร้างครอบครัวให้แข็งแรง จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Catholic Media Awards ครั้งที่ 38 ประจำปี ค.ศ. 2021 โดยมีมาตรฐานและกระบวนการโดยเริ่มจากการประชุมวางแผน คัดสรร คัดกรอง และตัดสิน ซึ่งในปีนี้ได้นำสื่อที่ถูกผลิตในช่วงระยะเวลาวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.2019-15 สิงหาคม ค.ศ.2021

“สื่อมวลชนคาทอลิกขอมอบรางวัลแห่งความหวังในวันนี้เพื่อบอกกับสังคมว่า ถ้าจะสูญเสียอะไรไปขอให้เราจุดไฟแห่งความหวังขึ้นร่วมกัน อาจจะเป็นแสงสว่างเพียงน้อยนิด แต่ก็สามารถทำให้เห็นว่าไม่ใช่แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นหัวใจของคนที่ยังมีความหวังต่างหากที่ยิ่งใหญ่กว่ามากนัก และเราจะทำให้โลกและสังคมของเราก้าวเดินต่อไป”  บาทหลวง ยอแซฟ อนุชากล่าว

เวลา 13.40 น. พระคุณเจ้า ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงานว่า “เชื่อและมั่นใจเหลือเกินว่ารางวัลจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย หน่วยงานในสภาพระสังฆราชคาทอลิก จะสร้างแรงบันดาลใจและพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไป”

สำหรับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Catholic Media Awards ครั้งที่ 38 ประจำปี ค.ศ.2021 ประเภทรายการโทรทัศน์ (ดิจิตอล-ดาวเทียม) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รายการ D-มีดี ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือช่อง 5 เอชดี, รายการ ซีรีส์วิถีคน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ รายการ สุขนคร ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ประเภทรายการโทรทัศน์ออนไลน์ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ซีรีส์ Mother เรียกฉันว่า…แม่ ออกอากาศทาง LineTV: JSL Global Media, รายการ สำเร็จสุข ออกอากาศทาง Youtube: Spring และ ซีรีส์ เสียดาย (Daughters) ออกอากาศทาง IQIYI: PPTV 36

ประเภทภาพยนตร์ไทย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง เกมเมอร์ เกมแม่ ผลิตโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล และ ภาพยนตร์เรื่อง ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไร ไม่ให้เหลือเธอ ผลิตโดย บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

ประเภทภาพยนตร์โฆษณา จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ โฆษณา Colgate ยิ้มสู้ ผลิตโดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอชีฟ ประเทศไทย, โฆษณา ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง ผลิตโดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และโฆษณา The Solution ผลิตโดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
ทั้งนี้รางวัลทั้ง 11 รางวัลมอบโดยไม่มีการจัดอันดับรางวัล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon