วธ.ประกาศรายชื่อ 7 ศิลปิน ‘ศิลปาธร’ ปี 65

วธ.ประกาศรายชื่อ 7 ศิลปิน ‘ศิลปาธร’ ปี 65

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” มาตั้งแต่ พ.ศ.2547 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย และผลงานได้เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีศิลปินที่ได้รับรางวัล “ศิลปาธร” แล้วทั้งสิ้น 1 พระนาม คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการยกย่องเป็นศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) และอีก 94 รายชื่อ

นายอิทธิพลกล่าวต่อว่า ปี 2565 วธ.ได้มอบรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นจำนวน 7 สาขา ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ หม่อมหลวง วรุตม์ วรวรรณ  สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายสถาพร จรดิฐ หรือเจ้าของนามปากกา จเด็จ กำจรเดช สาขาดนตรี ได้แก่ นายชัยภัค ภัทรจินดา สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวศรวณีย์ ธนะธนิต สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นายนครินทร์ ยาโน และสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายลี ชาตะเมธีกุล

ทั้งนี้ “ศิลปาธร” หมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งศิลปะ หรือผู้รักษาไว้ซึ่งศิลปะ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดำเนินการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” นับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon