อาลัย ‘ครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ’ บรมครูดนตรีไทย ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา

อาลัย ‘ครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ’ บรมครูดนตรีไทย ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา

นายชาย นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นางเบ็ญจรงค์  ธนโกเศศ  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ.2541ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. ที่บ้านพัก  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  สิริรวมอายุ 104  ปี  โดยทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. และมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 6-10สิงหาคม เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 3 วัดบางไผ่  พระอารามหลวง  ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จากนั้นทายาทจะเก็บศพไว้สำหรับบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ หลังจากบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา100 วัน เป็นลำดับต่อไป

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000  บาท

ประวัติพอสังเขป  นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 5461 ที่กรุงเทพมหานคร เรียนรู้เรื่องดนตรีไทยมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ มีความถนัดเครื่องมือซอด้วงมากเป็นพิเศษ โดยได้รับสืบสานทางเพลงจากครูดนตรีไทยคนสำคัญ ๆ ในวงการดนตรีไทยจำนวนมาก อาทิ ครูไปล่ วนเขจร, ครูปลั่ง วนเขจร, ครูเชื้อ, ครูละม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนดนตรีไทยกับเพลงสายหลวงประดิษฐ์ไพเราะ เพลงสายจางวางทั่วพาทยโกศล, มีความเชี่ยวชาญเพลงละครประเภทต่าง ๆ เพลงสำหรับบรรเลงการเชิดหุ่นกระบอกเพลงแอ่วเคล้าซอ เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการละคร เพลงตับ เพลงเถา ฯลฯ ใช้ความรู้ความสามารถถ่ายทอดดนตรีไทยแก่สถาบันการศึกษาจำนวนมาก และที่ธนาคารกสิกรไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณถวายการสอนซอด้วงแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศิลปินและครูซอด้วงที่สีซอได้อ่อนหวาน ไพเราะจับใจ เป็นผู้เชี่ยวชาญการสีซอที่มีฝีมือเป็นเลิศของแผ่นดินที่ยังมีชีวิตและยังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์จนถึงปัจจุบัน

นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ  จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี 2541

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon