กรมการศาสนา เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน 7 พระอารามหลวง

กรมการศาสนา เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน 7 พระอารามหลวง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามราชประเพณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธาที่มาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล 292 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ 31 วัด ซึ่งในปี 2565 ได้กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งขณะนี้มีพระอารามหลวง 7 พระอาราม ที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ได้แก่ 1.วัดสุวรรณคีรีวิหาร จ.ระนอง 2.วัดราชบุรณะ จ.ชุมพร 3.วัดพายัพ จ.นครราชสีมา 4.วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ 5.วัดจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน 6.วัดศรีธรรมาราม (ธ) จ.ยโสธร 7.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จ.สุโขทัย

“กรมการศาสนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงดังกล่าวได้ที่กรมการศาสนา ก่อนจะถึงช่วงเริ่มถวายผ้าพระกฐิน” นายอิทธิพล กล่าว

นายอิทธิพลกล่าวต่อว่า กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ 18 พระอาราม หากแต่ปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคล หรือบุคคลทั่วไป ที่สมควรขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตน โดยกรมการศาสนาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดผ้าพระกฐินพระราชทาน และบริวารพระกฐิน ให้แก่กระทรวง กรม หน่วยงาน ตลอดจนคณะบุคคล หรือบุคคลทั่วไป ที่ขอรับพระราชทาน ประกอบด้วย 1.ผ้าไตร 2.ผ้าห่มพระประธาน 3.เทียนพระปาติโมกข์ 4.บาตรพร้อมถลกบาตร 5.ปิ่นโตสแตนเลส 6.ช้อนส้อมคาว-หวาน พร้อมซองบรรจุ 7.กระติกน้ำไฟฟ้า 8.ชุดแก้วน้ำกระบะมุก 9.โคมไฟตั้งโต๊ะ 10.พรม 11.หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน 12.ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน และ 13.ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dra.go.th โทร 0-2209-3721

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image