วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 ม.ค.66

วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ 8 ม.ค.66

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 5 มกราคม ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการ มส.เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ 8 มกราคม 2566 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ., นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ศน.และประชาชนเข้าร่วมในพิธี

นายอิทธิพล กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่น และเครื่องประดับ โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแบบลายผ้าแก่ชาวทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวไทยทุกคน อีกทั้ง ยังทรงเเบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการศาสนา โดยเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เนื่องในเทศกาลกฐิน และเสด็จไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานโบราณราชประเพณี

Advertisement

“เนื่องในโอกาสอันสำคัญนี้ ศน.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 ถวายพระกุศลฉลองพระชนมายุ 3 รอบ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง จัดที่วัดไตรมิตรวิทยาราม ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในศาสนสถาน นิทรรศการ หรือวีดิทัศน์ในมิติทางศาสนา และกิจกรรมอื่นที่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์” นายอิทธิพล กล่าว

ทั้งนี้ การเจริญพระพุทธมนต์ คือการสวดสาธยายพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ส่วนใหญ่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า บางส่วนเรียกว่าพระปริตร หมายถึง เครื่องป้องกันรักษาความคุ้มครองให้พ้นทุกข์ภัยต่างๆ โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี ตามโบราณราชประเพณี เมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบรอบปีที่เป็นวาระสำคัญ ควรจะได้บำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image