สมเด็จพระสังฆราช งดเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะ วันคล้ายวันประสูติ 26 มิ.ย.

สมเด็จพระสังฆราช งดเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะ วันคล้ายวันประสูติ 26 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ 3/2566 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2566

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้

1.เพื่อสุขอนามัยส่วนรวม เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาด จึงงดการเสด็จออกเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะ

Advertisement

2. เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป ในวันจันทร์ ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

3.คณะสงฆ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล อาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์ ตามบริบทที่เหมาะสม และประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็น ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566

4.ประชาชนสามารถสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดขึ้นทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง ณ วัดไทยหรือสถานที่ที่กำหนดในต่างประเทศ ตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image