‘บิ๊กป๊อด’ ร่วมยินดี ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ ขึ้นแท่นมรดกโลก รมว.วธ. จ่อยื่น ‘ภูพระบาท’ ต่อ

ชื่นมื่น ‘บิ๊กป๊อด’ ร่วมยินดี ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ ขึ้นแท่นมรดกโลก ด้านรมว.วัฒนธรรม จ่อยื่น ‘ภูพระบาท’ เสริมซอฟต์เพาเวอร์ ดันพลังทางวัฒนธรรมไทย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 กันยายน ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ จัดงานแถลงข่าวเมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์กรยูเนสโก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 45 ที่กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการชมการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 นำโดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม, นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ประธานอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม, นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Advertisement

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นมรดกโลกมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกและในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ที่ขยายออกมา ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 10-25 กันยายน 2556

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวอีกว่า เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย โดยเมืองโบราณศรีเทพ เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทยถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทยได้มีแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่อย่างต่อเนื่อง ต่อจากพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

“ผมหวังว่าการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เป็นแหล่งมรดกโลก จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นทุนที่สำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และที่สำคัญก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว”

“ผมขอส่งต่อความยินดีในครั้งนี้ กับทุกภาคส่วน ประชาชน และขอเชิญชวนให้ทุกคนไปสัมผัสความสวยงามของเมืองโบราณศรีเทพ แหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย” พล.ต.อ.พัชรวาท เผย

ด้านนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การที่เมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกในครั้งนี้ ทำให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นเป็น 4 แหล่ง ได้แก่ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปีพ.ศ.2535 นับเป็นเวลากว่า 30 ปี

“แหล่งมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทย คือ เมืองโบราณศรีเทพจึงได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกอีกครั้ง กระผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมยินดีกับการประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกในครั้งนี้

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงค้นพบเมืองโบราณศรีเทพที่ถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่า ต่อมากรมศิลปากรได้ทำการสำรวจ ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์และพัฒนาจนกระทั่งจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมื่อพ.ศ.2527 ตลอดเวลาดังกล่าวได้มีการศึกษาวิจัย โดยนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ” นายเสริมศักดิ์กล่าว

นายเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของเมืองโบราณแห่งนี้ จึงมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณศรีเทพอย่างต่อเนื่อง กระทั่งนำไปสู่การเสนอเมืองโบราณศรีเทพเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Tentative List) เมื่อพ.ศ.2562 และจัดทำเอกสารนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ นำส่งยังศูนย์มรดกโลกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ต่อมาสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจประเมินเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน 2565 เมื่อผ่านการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญแล้ว เมืองโบราณศรีเทพจึงได้ถูกบรรจุเข้าในวาระการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ระหว่าง วันที่ 10-25 กันยายน 2566 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

“อย่างไรก็ตามภารกิจของรัฐบาล ยังไม่สิ้นสุดเพียงการเฉลิมฉลองการประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกเท่านั้นกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ เพื่อรองรับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณศรีเทพภายหลังจากการได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก

“โดยแผนดังกล่าวได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเรื่อง การอนุรักษ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม แผนบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การจัดทำแผนชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์” นายเสริมศักดิ์เผย

นายเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ผลจากนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านวัฒนธรรม โดยเพิ่มจำนวนแหล่งมรดกโลก ปัจจุบันประเทศไทยได้นำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีเบื้องต้นแหล่งมรดกโลก (Tentative List) อีก 5 แหล่ง ทั้งนี้ ในปีต่อไปอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของยูเนสโก เพื่อประกาศให้เข้าสู่บัญชีมรดกโลก ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดี ของประเทศไทยอีกวาระหนึ่ง” นายเสริมศักดิ์ เผย

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี

นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า การที่เมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมไทยและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติ ทั้งยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย และประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก ได้อย่างสง่างาม ประเทศไทยเป็นที่บรรพบุรุษของเราสร้างสมความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีต สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

“เรามีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปี ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงรัตนโกสินทร์เป็นแผ่นดินทองที่เรียกขานกันว่า ดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรม หรือ ซอฟต์เพาเวอร์ที่จะนำความมั่งคั่ง รุ่งเรืองมาสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไป” นายเสริมศักดิ์เผย

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุม UNGA ครั้งที่ 78 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ก็ได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับทางคณะผู้แทนไทยที่เดินทางไปประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 45 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และฝากแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
20-24 ก.ย. เข้าชม เมืองโบราณศรีเทพ ฟรี ฉลองยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลก
ไทยเฮ! กก.มรดกโลกเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ
อย่ากะพริบตา วาระที่ 31 ครั้งแรกใน 31 ปี (ลุ้น) ‘เมืองศรีเทพ’สู่มรดกโลก 19 กันยา
นับถอยหลัง ร่วมลุ้น “ศรีเทพ” มรดกโลกแห่งใหม่ บ่ายสองรู้เรื่อง
สด! จากซาอุฯ ลุ้นประกาศขึ้นทะเบียน ‘ศรีเทพ’ เป็นมรดกโลก (ชมที่นี่)
กรมศิลปากร ร่วมกับ มรภ.อุดรธานี เตรียมเสนอ“ภูพระบาท” เป็นมรดกโลก

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image