เจ้าคุณประสาน อนุโมทนาขอบคุณรัฐบาล ตั้งผอ.พศ.หลังคาราคาซังมานาน

เจ้าคุณประสาน อนุโมทนาขอบคุณรัฐบาล ตั้ง ผอ.พศ.หลังคาราคาซังมานาน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ เจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ (ครม.) แต่งตั้ง นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการ พศ. ตามที่สำนักงาน พศ.เสนอ ว่า ขออนุโมทนาขอบคุณคณะรัฐบาลและนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ เพราะตำแหน่งผู้อำนวยการ พศ.นั้น คาราคาซังและยืดเยื้อมานาน ทำให้งานในองค์กรขาดความมั่นใจและไม่เดินหน้า ส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์และงานพระพุทธศาสนาในส่วนนี้พอสมควร จากนี้ไปก็หวังว่ารัฐบาล รัฐมนตรีที่รับผิดชอบและส่วนปฏิบัติคือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคและมุ่งทำงานกันต่อไป

เจ้าคุณประสารกล่าวต่อว่า ยินดีต้อนรับนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการ พศ.คนใหม่ ขอให้ตั้งใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ให้คำนึงถึงการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง พระพุทธศาสนาและประสานงานระหว่างคณะสงฆ์กับรัฐบาลให้เป็นไปด้วยดี ขอฝากไปยังองคาพยพใน พศ.ทุกท่านว่า จากนี้ไปขอให้มีความรักความสามัคคีและปรองดองต่อกัน ที่ผ่านมาอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ขอให้ลืมและอภัยกันเสีย ให้ทุกคนมองเป้าหมายคือความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องเป็นแบบอย่างของส่วนราชการที่นำเอาระบบธรรมาภิบาล ศีลธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ทั้งในระดับปัจเจกที่เป็นบุคลากรทั้งปวงของ พศ. ระดับองค์กรเพื่อจะขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพที่ประกอบด้วยศีลธรรมเพื่อจะเป็นแบบอย่าง แบบแผนให้กับส่วนราชการอื่นๆ ได้ด้วย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image