สศร.เปิดสรรหา ‘ศิลปาธร’ ปี67  พร้อมหนุนทุนพัฒนาศิลป์ร่วมสมัย  

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร ประจำปี 2567  จำนวน 7 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ และภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้เปิดโอกาสให้ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน เสนอชื่อศิลปิน เข้ารับการพิจารณา ตามเกณฑ์  ประกอบด้วย ประวัติ ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน และคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น มีเชื้อชาติไทย หรือสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 30-55 ปี และมีชีวิตอยู่ในวันประกาศผลการคัดเลือก รวมถึงมีการสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนมาแล้วในระยะเวลาหนึ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9. พ.ค. นี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ผ่านทางเว็บไซต์ www.ocac.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2209-3755   ทั้งนี้ จะมีการพิจารณา ภายใต้การดำเนินงานตามขั้นตอนของคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการคัดสรรและคณะกรรมการตัดสินซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ   สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินศิลปาธร จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ  จาก วธ.
นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า สศร. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศิลปินศิลปาธรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศิลปินหลายท่านได้ทุ่มเทชีวิต ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ที่สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อนำมาต่อยอด ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ ยังสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถไปสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก นำความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ ในปีนี้ สศร. พร้อมให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนแก่ศิลปินศิลปาธรและศิลปินร่วมสมัยในการผลิตโครงการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับวงการศิลปะร่วมสมัย ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไปด้วย
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image