ปลัด มท. เยี่ยมชมนิทรรศการวันอนุรักษ์มรดกไทย 2567 ‘เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม’

ปลัด มท. เยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ. 2567 ‘เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม’ พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันล้ำค่าหาดูยาก เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 67

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 เมษายน ที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ. 2567 เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” จัดขึ้นโดย กรมศิลปากร โดยมี นางฤทัยวัลค์ มโนสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ อำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม ซึ่งภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงต้นฉบับเอกสารสำคัญ อาทิ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงจีนว่าด้วยตอบก้อง ต้นฉบับหนังสือสมุดไทยดำเรื่องสามก๊ก คัมภีร์อัลกุรอานโบราณ บทละครพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ ราชกิจจานุเบกษาฉบับแรก แบบก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปรษณียบัตรเสด็จประพาสยุโรป และอีกมากมายที่ล้วนเป็นเอกสารทรงคุณค่าสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย และอีกมากมาย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ. 2567 เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตแบบดั้งเดิม สู่การเป็นรัฐสมัยใหม่ในห้วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยจัดแสดงเอกสารต้นฉบับ 41 ชุด กว่า 200 รายการ ที่ล้วนเป็นเอกสารทรงคุณค่าสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย และที่สำคัญหลายฉบับยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่

Advertisement

1. “จารจารึก บันทึกสยาม” เป็นชุดเอกสารโบราณที่บันทึกอยู่ในรูปของศิลาจารึก หนังสือสมุดไทย และเอกสารใบลาน ได้แก่ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ นันโทปนันทสูตรคำหลวง คัมภีร์อัลกุรอาน ไตรภูมิฉบับพระมหาช่วยจารที่วัดปากน้ำ จินดามณี จุลศักราช 1144 รามเกียรติ์ บทละครพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 หนังสือสมุดไทย เรื่อง สามก๊ก มหาชาติคำหลวง และอุรังคธาตุ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพเค้าโครงทางประวัติศาสตร์ช่วงสมัยสุโขทัยจนถึงก่อนการปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Advertisement

2. “แผนภูมิของแผ่นดิน” จัดแสดงแผนที่โบราณของประเทศไทย และตราประจำจังหวัด 3. “นิติสารเมื่อเพรงกาล เล่าขานประวัติศาสตร์ไทย” นำเสนอเอกสารด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาทิ กฎหมายตราสามดวง สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง เอกสารเกี่ยวกับการเลิกทาส 4. “เมื่อแรกมีการพิมพ์” จัดแสดงชุดเอกสารกลุ่มแรก ๆ ในสังคมไทยที่เปลี่ยนจากการจดจารด้วยวัสดุและเทคนิคแบบโบราณ มาเป็นการบันทึกด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบตะวันตก เช่น หนังสือจดหมายเหตุ บางกอกรีคอร์เดอร์ คัมภีร์ครรภ์ทรักษา ราชกิจจานุเบกษา รัชกาลที่ 4

5. “ต้นร่างสร้างเมือง เรืองรองศิลปกรรม” จัดแสดงเอกสารการออกแบบก่อสร้างอาคาร สถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามรูปแบบตะวันตก เช่น แบบแปลนวังพญาไท แบบหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

6. “ด้วยความทรงจำอันงดงามและความคิดถึง” ย้อนระลึกถึงวันวานกับของสะสมในความทรงจำ ที่สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมตะวันตกได้มีอิทธิพลมาสู่วิถีชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย เช่น การเขียนจดหมาย การส่งไปรษณียบัตร

“ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพี่น้องประชาชนคนไทยทุก ๆ ท่าน มาร่วมเรียนรู้สิ่งที่ดีงามของชาติไทย เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยการมาเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” ซึ่งเป็นของล้ำค่าที่หาดูยากยิ่งในปัจจุบัน เพราะจารึกหรือบันทึกต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกสงวนและรักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความเป็นมาของชาติไทยที่บรรพบุรุษเราร่วมรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อีกทั้งยังบอกถึงพระราชกรณีกิจ การเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเก่าแก่ของชนชาติไทย แสดงถึงอัตลักษณ์และความเป็นไทยในอดีตถ่ายทอดมาจนปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์–วันอังคาร) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image