สวธ.ระดมเครือข่ายฯ เดินหน้าโครงการ รสชาติ…ที่หายไป คัด ‘1 จังหวัด 1 เมนูฯ’ ปี 2

สวธ.ระดมเครือข่ายฯ เดินหน้าโครงการ รสชาติ…ที่หายไป คัด ‘1 จังหวัด 1 เมนูฯ’ ปี 2

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก น.ส.วราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่น” ว่า อาหารเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่สะท้อนความคิด วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การประกอบอาหาร การปรุงรสอาหาร วิธีการรับประทาน ข้อกำหนดและข้อห้ามเกี่ยวกับอาหาร แตกต่างกันไปตามเชื้อชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึง การติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติ

“ซึ่งโครงการ “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ในปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดียิ่ง รวมถึง หลายเมนูก็ได้มีโอกาสต้อนรับ ครม.สัญจรด้วย ดังนั้น การได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้รวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหาย มาสืบสาน พัฒนา สร้างสรรค์ ยกระดับเป็นอาหารประจำถิ่น รณรงค์ให้เกิดความตระหนักภาคภูมิใจอาหารไทยพื้นถิ่น ปลูกฝังค่านิยมการรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่เยาวชนรุ่นใหม่ เพิ่มคุณค่า และมูลค่าของอาหารไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน” น.ส.วราพรรณ กล่าว

Advertisement

“การได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ยิ่งเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน มุ่งสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมในระดับประเทศ และนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ Thailand creative content agency (THACCA) กับ 11 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างมีศักยภาพ” น.ส.วราพรรณ กล่าว

น.ส.ปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2566 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นฯ (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบ 2567 ซึ่งคณะทำงานในแต่ละจังหวัด จะต้องนำกลับไปดำเนินการคัดเลือกเมนูอาหารท้องถิ่นของตนเอง ตามหลักเกณฑ์ของ สวธ.ในสาระสำคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.การใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น 2. มีเคล็ดลับวิธีการปรุง/ มีประวัติความเป็นมา 3.โภชนาการและสมุนไพร 4.การสืบสานและถ่ายทอด และ 5.ด้านการต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจ มุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ และนำแนวทางที่ได้รับกลับไปดำเนินการคัดเลือกเมนูอาหารของจังหวัดได้อย่างราบรื่น ได้เมนูอาหารถิ่นที่นำไปสู่กระแสความสนใจอย่างแพร่หลาย และเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในอาหารไทยพื้นถิ่นของตนเอง รวมถึง พัฒนายกระดับ และต่อยอดไปสู่อาหารจานพิเศษระดับสากล ที่เพิ่มคุณค่า และมูลค่าของอาหารไทย สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาล

Advertisement

ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำต่อสาธารณะ สวธ.จึงได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และป้ายประจำโครงการ Thailand Best Local Food สำหรับนำไปให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง ใช้ประชาสัมพันธ์ โดยขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไป สมัคร และส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด พร้อมชิงรางวัลรวม 50,000 บาท ศึกษารายละเอียดได้ทาง www.culture.go.th หรือ Facebook อาหารไทยถิ่น Thailand Best Local Food โทร 0-2247-0013 ต่อ 1419, 1414

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image