วธ.เชิญชวน ผู้ประกอบการ-ปชช. ร่วมค้นหาสุดยอดอาหารถิ่น 77 จังหวัด ปี 2

วธ.เชิญชวน ผู้ประกอบการ-ปชช. ร่วมค้นหาสุดยอดอาหารถิ่น 77 จังหวัด ปี 2

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ปี 2566 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับกาชาด 77 จังหวัดทั่วประเทศ เฟ้นหา “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วน ประชาชนทั่วไป รวมถึง นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจตามหา และชิมเมนูอาหารที่หารับประทานได้ยากของจังหวัดต่างๆ โดยในหลายเมนูได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เป็นเมนูยอดนิยม กระต้นภาคการท่องเที่ยว นำมาซึ่งรายได้ให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารในท้องถิ่น และจังหวัด

น.ส.สุดาวรรณกล่าวอีกว่า “อาหาร” เป็นหนึ่งในนโยบายขับเคลื่อน Soft power ของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ Thailand creative content agency (THACCA) กับ 11 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในปี 2567 สวธ.จึงเดินหน้าจัดโครงการด้านอาหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยการบูรณาการหน่วยงานภาคี อาทิ กรมการแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในระดับประเทศ

Advertisement
น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

“ด้วยการให้แต่ละจังหวัดเฟ้นหารวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะสูญหาย หาทานยาก มาสร้างสรรค์ พัฒนา ยกระดับให้เป็นอาหารยอดนิยม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รณรงค์ให้คนในพื้นที่เกิดความตระหนักภาคภูมิใจ และปลูกฝังค่านิยมการบริโภคนอาหารจากภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่เยาวชนรุ่นใหม่ เป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้อาหารไทยถิ่น เป็น Soft power ที่มีศักยภาพหนุนการท่องเที่ยว สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ” น.ส.สุดาวรรณ กล่าว

นายประสพ เรียงเงิน อธิบดี สวธ.กล่าวว่า สวธ.โดยคณะกรรมการของแต่ละจังหวัดที่ตั้งขึ้น จะคัดเลือกเมนูอาหารท้องถิ่นของตนเอง ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านประวัติความเป็นมา/ ภูมิปัญญา/ ด้านวิธีการปรุง/ เคล็ดลับ 2.ด้านคุณค่าควรแก่การสืบสานและถ่ายทอด 3.ด้านวัตถุดิบท้องถิ่นที่สำคัญของอาหาร 4.ด้านการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5.ด้านโภชนาการ และ 6.ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจะคัดเลือกใน 3 เมนูหลัก ได้แก่ “อาหารคาว”, “อาหารหวาน” และ “อาหารว่าง” ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนการเปิดรับข้อมูลอาหาร การคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัด หลังจากได้เมนูอาหารแล้ว แต่ละจังหวัดจะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่โหวตสุดยอดเมนูอาหารถิ่นของจังหวัด จากนั้น สวธ.จะประกาศเผยแพร่เมนูอาหารถิ่น ประจำปี 2567 ทั้ง 77 จังหวัด ภายในเดือน สิงหาคมนี้

Advertisement

“วธ.ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมค้นหา และเชิดชูอาหารของจังหวัดต่างๆ ที่หาทานยาก มีคุณค่าควรอนุรักษ์ และต่อยอด ด้วยการส่งข้อมูลเมนูอาหารคาว อาหารหวาน และอาหารว่าง เพื่อให้คัดเลือกเป็นเมนูอาหารถิ่นของจังหวัด ส่วนภูมิภาคส่งได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ กรุงเทพฯ ส่งได้ที่ กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ สวธ.โทร 0-2247-0013 ต่อ 1414 และ 1419 และติดตามข่าวสารได้ทางเฟซบุ๊ก อาหารไทยถิ่น Thailand Best Local Food

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image