“วีระ”จี้กรมศิลป์จับมือรัฐ-เอกชน จัดกิจกรรมพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์

วีระ โรจน์พจนรัตน์

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมมอบให้อธิบดี กรมศิลปากร ไปศึกษาและวางแผนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรม และประเพณีในอุทยานประวัติศาสตร์ในจังหวัดต่างๆ ที่ยังไม่มีกิจกรรมงานประจำปี เนื่องจากที่ผ่านมามองว่าการจัดงานศิลปวัฒนธรรมฯ และการส่งเสริมให้จัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรม และประเพณีในอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆ สามารถสร้างการรับรู้ สร้างรายได้เข้าประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี อาทิ งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ดังนั้นเห็นตรงกันว่าควรจัดทำแผนและหารือเรื่องขยายการจัดงานเทศกาล ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆ ให้ครบทุกแห่ง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับงานเทศกาลระดับท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายระดับประเทศ และนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

รัฐมนตรีว่าการวธ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มาแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้ให้ศูนย์คุณธรรม ไปศึกษารูปแบบการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมในต่างประเทศ ซึ่งใช้สื่อวีดีโอเผยแพร่ภาพบุคคลที่ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง อาทิ ความมีวินัยในการทิ้งขยะ เพื่อนำมาปรับใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนไทยให้มีความเหมาะสมและทันสมัย ซึ่งปีนี้เน้นเรื่องของความมีพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon