ผลคะแนนเลือกตั้ง ‘ชัยภูมิ’ ก้าวไกล นำปาร์ตี้ลิสต์ เพื่อไทยได้ ส.ส. 3 เขต

ผลคะแนนเลือกตั้ง ‘ชัยภูมิ’ ก้าวไกล นำปาร์ตี้ลิสต์ เพื่อไทยได้ ส.ส. 3 เขต

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าว ผลนับคะแนน จ.ชัยภูมิ (อย่างไม่เป็นทางการ) รวมมี 1,941 หน่วย ใน 16 อำเภอ 124 ตำบล 25 ชุมชน 1,620 หมู่บ้าน มีประชากร 1,122,265 คน มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ 905,966 คน มีผู้มาใช้สิทธิครั้งนี้เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 70% เริ่มนับแต่ตั้งแต่ช่วงเวลา 17.30-18.30 น.

โดย ผลคะแนนเลือกพรรคการเมือง ปาร์ตี้ลิสต์ รวมชัยภูมิ ทุกเขต
ประกอบด้วย
1.ก้าวไกล
2.เพื่อไทย
3.รวมไทยสร้างชาติ
4.ภูมิใจไทย
5.พลังประชารัฐ
6.ไทยสร้างไทย

ส่วนผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขตพื้นที่

Advertisement

ชัยภูมิ เขต 1 ผู้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,061 คน มี 259 หน่วยเลือกตั้ง ผลคะแนนมาอันดับ

1.ก้าวไกล หมายเลข 7 นางสาวนัฏฐิกา โล่ห์วีระ พรรคก้าวไกล
2.เพื่อไทย หมายเลข 1 นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย พรรคเพื่อไทย
3.พลังประชารัฐ หมายเลข 3 นางจิตราภรณ์ กล้าแท้ พรรคพลังประชารัฐ
4.รวมแผ่นดิน หมายเลข 2 นายอนุชา เจริญรักษ์ พรรครวมแผ่นดิน

 

ชัยภูมิ เขต 2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 134,757 คน มี 342 หน่วย ผลคะแนนมาอันดับ

1.เพื่อไทย หมายเลข 6 นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ พรรคเพื่อไทย
2.ก้าวไกล หมายเลข 1 นายทัศนีย์ สุขประสาน พรรคก้าวไกล
3.พลังประชารัฐ หมายเลข 4 นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ พรรคพลังประชารัฐ
4.รวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 5 นายโสโชค สู้โนนตาด พรรครวมไทยสร้างชาติ

 

ชัยภูมิ เขต 3 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 126,560 คน มี 297 หน่วย ผลคะแนนมาอันดับ
1.เพื่อไทย หมายเลข 2 นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร พรรคเพื่อไทย
2.ภูมิใจไทย หมายเลข 5 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย
3.พลังประชารัฐ หมายเลข 7 นายสนั่น พัชรเตชโสภณ พรรคพลังประชารัฐ
4.ก้าวไกล หมายเลข 3 นายเกรียงไกร จันกกผึ้ง พรรคก้าวไกล

ชัยภูมิ เขต 4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,422 คน มี 228 หน่วย ผลคะแนนมาอันดับ (ยังไม่มีรายงานคะแนน)

ชัยภูมิ เขต 5 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,213 คน มี 264 หน่วย ผลคะแนนมาอันดับ

1.เพื่อไทย หมายเลข 7 นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ พรรคเพื่อไทย
2.พลังประชารัฐ หมายเลข 6 นายสุขสันต์ ชื่นจิตร พรรคพลังประชารัฐ
3.ก้าวไกล หมายเลข 2 นางสาวพิมพ์กานต์ ยศพิทักษ์ พรรคก้าวไกล
4.ประชาธิปัตย์ หมายเลข 1 นายชยนนท์ คำเบ้า พรรคประชาธิปัตย์

 

ชัยภูมิ เขต 6 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 134,837 คน มี 268 หน่วย ผลคะแนนมาอันดับ

1.ภูมิใจไทย หมายเลข 3 นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ พรรคภูมิใจไทย
2.เพื่อไทย หมายเลข 6 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล พรรคเพื่อไทย
3.ไทยสร้างไทย หมายเลข 4 นายเจริญ จรรย์โกมล พรรคไทยสร้างไทย
4.ก้าวไกล หมายเลข 5 นางสาวอรนุช ผลภิญโญ พรรคก้าวไกล

ชัยภูมิ เขต 7 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,166 คน มี 283 หน่วย ผลคะแนนมาอันดับ

1.พลังประชารัฐ หมายเลข 7 นายอัครแสนคีรี โลห์วีระ พรรคพลังประชารัฐ
2.ก้าวไกล หมายเลข 1 นายกิตติธัช คำวงษ์ พรรคก้าวไกล
3.เพื่อไทย หมายเลข 4 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย
4.ไทยสร้างไทย หมายเลข 9 นายจอมจักรภพ เอกกุล พรรคไทยสร้างไทย

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image