พระคเณศ เมืองมโหสถ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี

(ซ้าย) พระคเณศ เมืองมโหสถ จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ขวา) พระคเณศเต็มองค์ ลายเส้นสันนิษฐานของนักโบราณคดี

พระคเณศ อายุราว พ.ศ. 1300-1400 สลักหินทราย ชำรุดเป็นชิ้นส่วนแยกย่อย แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างไม่ครบ

ขุดพบบริเวณเทวสถานกลางเมืองมโหสถ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี ต่อมาราชการขนเข้ากรุงเทพฯ เก็บไว้พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ

นักประวัติศาสตร์ศิลป์อธิบายว่าพระคเณศ หัตถ์ขวาถืองา (หัก) หัตถ์ซ้ายถือถ้วยขนมต้ม (ขนมโมทกะ) ไม่มีเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ เชื่อว่าแต่เดิมมีเครื่องประดับแยกเป็นชิ้นส่วนต่างหากตกแต่งอยู่ด้วย

งาหักเมื่อต่อสู้กับปรศุราม (นารายณ์อวตาร) แล้วถูกขวานเขวี้ยงใส่งาข้างขวาหัก ส่วนถือถ้วยขนมต้ม (ขนมโมทกะ) เพราะโปรดเสวยเป็นนิตย์

ควรส่งพระคเณศคืนเมืองมโหสถ แล้วสร้างมิวเซียมแข็งแรงทันสมัยเก็บรักษา ให้ท้องถิ่นดูแล (โดยคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย)

บทความก่อนหน้านี้เรือน 3 หลังแฝดของ ร.1 ที่วัดระฆัง กรุงเทพฯ
บทความถัดไปเพาะพันธุ์ปลาช่อน แค่เรียนรู้และลงมือทำ ก็สำเร็จเป็นรายได้