‘ศรีเทพ’ แจงชัด ปมเหตุยกเลิกแสดง ‘กันตรึม’ หัวหน้าอุทยานฯขอรับผิดชอบ ย้ายออกนอกพื้นที่

เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (แฟ้มภาพ)

‘ศรีเทพ’ แจงชัด ปมเหตุยกเลิกแสดง ‘กันตรึม’ หัวหน้าอุทยานฯขอรับผิดชอบ ย้ายออกนอกพื้นที่

จากกรณี รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยสาเหตุยกเลิกการแสดงของ “น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์” เนื่องจากได้รับแจ้งจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพว่า “เพลงกันตรึม” ไม่ใช่วัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมทวารวดี จนขอถอนการแสดงออก และย้ายการแสดงไปที่พาสาน ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ แทนนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เพจเฟซบุ๊ก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ระบุคำชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิด พร้อมรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดด้วยการที่ นายสิทธิชัย พูดดี หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เขียนขอย้ายออกนอกพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเพิ่มเติม

คำชี้แจงทั้งหมดระบุว่า เรื่องการจัดแสดงของมูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้น อุทยานฯขอชี้แจง ดังนี้

Advertisement

1.อุทยานฯได้จัดทำบันทึกข้อความ รายงานกรมศิลปากรเพื่อตอบหนังสือมูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข ขอให้กรมศิลปากรเป็นเจ้าภาพร่วม โดยแสดงความเห็นในภาพรวมสนับสนุนการจัดงาน โดยจะจัดขึ้นบริเวณโบราณสถานปรางค์ศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กรมศิลปากร โดยในเบื้องต้น แจ้งขอสนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้ และการอำนวยความสะดวกในพื้นที่ (ภาพที่ 1 และ 2)

2.กรมศิลปากรได้มีหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วม และยินดีให้ใช้สถานที่จัดงานแล้ว (ภาพที่ 3)

Advertisement

3.มูลนิธิได้มีการเข้ามาสำรวจพื้นที่อีก 2-3 ครั้ง ซึ่งในช่วงระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่มูลนิธิได้แจ้งให้อุทยานฯทราบว่าในการแสดงออเครสตราครั้งนี้จะมีการแสดงร่วมกับการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งได้เลือกการแสดงพื้นบ้าน “กันตรึม” มาแสดงร่วม ซึ่งการแสดงกันตรึมเป็นวัฒนธรรมทางสุรินทร์ และได้เคยจัดแสดงร่วมกับทางมูลนิธิไปแล้วที่ปราสาทพนมรุ้ง อุทยานฯได้พูดคุย เจรจา ถึงความเป็นไปได้ในการปรับให้เป็นการแสดงพื้นบ้าน/การแสดงพื้นถิ่นของคนในพื้นที่ อ.ศรีเทพ หรือใน จ.เพชรบูรณ์ เพราะไม่อยากให้มีการสื่อสารที่ผิดพลาดว่าการแสดงกันตรึมเป็นการแสดงคนในพื้นที่ อ.ศรีเทพ หรือ จ.เพชรบูรณ์

4.การสื่อสารระหว่างอุทยานฯกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิยังมีมาโดยตลอด โดยก่อนหน้าที่ทางมูลนิธิฯ จะตัดสินใจยกเลิกการแสดง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ทางอุทยานฯได้แสดงความเห็นที่จะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดงานในส่วนของไฟส่องสว่างตามทางเดิน ลานจอดรถ เนื่องจากมูลนิธิมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการจัดไฟให้ความสว่างในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่จัดแสดง

5.อย่างไรก็ตาม ในการโทรศัพท์ครั้งล่าสุดระหว่าง อ.สุกรี เจริญสุข กับหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อาจารย์สุกรีได้แจ้งความประสงค์จะยกเลิกการแสดง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพราะไม่พอใจการสื่อสารของอุทยานฯในเชิงไม่เห็นด้วยกับการแสดงกันตรึมร่วมกับวงออเครสตรา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่ง อ.แจ้งว่าเป็นการก้าวล่วงการแสดง จึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสถานที่จัดงานแสดง

6.ในการโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายนี้เอง หัวหน้าอุทยานฯแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่มีอำนาจในการอนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้การจัดแสดง แต่มีความจำเป็นต้องสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดถึงแรงบันดาลใจในการจัดแสดง เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจากไม่ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงกันตรึมไว้ในเรื่องการขออนุญาตตั้งแต่แรก

7.อุทยานฯขอชี้แจงว่าไม่มีเจตนาใดๆ ที่จะไม่เคารพในวัฒนธรรมใดๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ และเข้าใจว่าทุกการแสดงทางด้านมรดกทางวัฒนธรรม มีคุณค่าในตัวเอง และมีอิสระในการจัดแสดง ได้ในทุกสถานที่

8.สุดท้ายนี้ เมื่อการสื่อสารของทางอุทยานฯทำให้เกิดความไม่สบายใจกับหลายๆ ภาคส่วน โดยที่สำคัญที่สุดคือกับประชาคนที่อยู่ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ และ จ.สุรินทร์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความวุ่นวายที่เกินกว่าเหตุในอนาคตได้ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจึงขอแสดงความรับผิดชอบในการเขียนขอย้ายออกนอกพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเพิ่มเติม โดยจะรีบทำเรื่องยื่นต่อกรมศิลปากรเพื่อพิจารณาโดยด่วนที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายสิทธิชัย พูดดี
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ขณะที่ นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ามาแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า “รับทราบข้อมูลและเหตุผลที่แท้จริงแล้วครับ ขอเป็นกำลังใจให้ และขอขอบคุณในการทำงานทุกๆ อย่างเพื่อศรีเทพครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image