“ชวน” รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี61

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ประกาศเกียรติให้ นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการอาวุโส รวมทั้งหมด 19 คน ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วย
1.นายชวน หลีกภัย

2.นายชูศักดิ์ ราษีจันทร์ (ต๊ะ ท่าอิฐ, ก้องหล้า สุรไกร)

3.นายเทพศิริ สุขโสภา

4.นางนิภา ทองถาวร (นิภา บางยี่ขัน)

5.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

6.นางบุญญรัตน์ บุญญาธิษฐาน (บุญญรัตน์, เพชร ภาษพิรัช, แก้วมณี)

7.นายประยงค์ อนันทวงศ์ (ช่อประยงค์)

8.นางพวงเพชร ศานติพงศ์ (บงกชเพชร)

9.นายพจน์ ยังพลขันธ์

10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น

11.นายมานิจ สุขสมจิตร

12.นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

13.นางวัชรี สายสิงห์ทอง (พชราวลี, เมขลามณี)

14.รองศาสตราจารย์วันเนาว์ ยูเด็น

15.นายศฤงคาร วาดเวียงไชย (ธัญญา ธัญญามาศ)

16.นายศักดิ์ ส.รัตนชัย

17.นายสัมพันธ์ ก้องสมุทร

18.นายสุนทร ทาซ้าย

19.นายเสมอ กลิ่นหอม (ขุน รำยอง)

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์งานมาก่อน จึงขอประกาศเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน?

ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

บทความก่อนหน้านี้ทหาร-ตร.บึงกาฬจับกัญชาฝังดิน หนุ่มใหญ่สารภาพซื้อมาเสพ-แบ่งขายด้วย(ชมคลิป)
บทความถัดไปเรือเร็วเที่ยวสุดท้าย 50 นักท่องเที่ยวเกาะสมุย-พะงันขึ้นฝั่งแล้ว ก่อนจอดหลบพายุปาบึก