วธ.ประกาศ 12 ศิลปินแห่งชาติปี 63 รับ 25,000 ต่อเดือนพร้อมสวัสดิการ

วธ.ประกาศ ‘แม่เม้า – สุดา ชื่นบาน- อรสม สุทธิสาคร- เอนก นาวิกมูล’ พร้อมอีก 9 คน ศิลปินแห่งชาติปี 63 รับ 25,000 ต่อเดือนพร้อมสวัสดิการ

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการดระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี 63 จำนวน 12 คน ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม) 2.นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม) 3.นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) และ 4.นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้) สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายอเนก นาวิกมูล และ 2.น.ส.อรสม สุทธิสาคร

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า 3สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ได้แก่ 1.นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน) 2.นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ – โขน) 3นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย) 4.นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) 5.นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) และ 6.นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง – สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์) โดยผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ และรับค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปีงบประมาณ ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง และกรณีเสียชีวิต

จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้CRC ปิดดีลซื้อกิจการ COL คิกออฟโปรเจกต์แรก “บีทูเอส ธิงค์สเปซ” เซ็นทรัล ชิดลม
บทความถัดไป‘นายกฯ’ สั่งปรับการทำงานราชการ เน้นบูรณาการ ทำโครงการต้องฟัง ปชช.ด้วย