บทนำหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 30 มกราคา 2564 : ปกปิดข้อมูล

บทนำหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 30 มกราคา 2564

บทนำหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 30 มกราคา 2564 : ปกปิดข้อมูล

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า กรณีดีเจมะตูม หรือ นายเตชินท์ พลอยเพชร ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และมีผู้สัมผัสเกี่ยวข้องติดเชื้อ ตัวเลขอย่างเป็นทางการ 24 ราย หากนับวันนี้จะเพิ่มอีก 2 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 113 ราย เสี่ยงต่ำอีก 53 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและต่ำ เดินทางไปหลายสถานที่ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร แต่ที่เป็นความกังวล คือ การให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน บางรายปกปิดข้อมูล ซึ่งจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดออกไป การป้องกันจะล่าช้าไม่ทันการณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยเห็นว่า เข้าข่ายฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมถึงกฎหมาย
อื่นๆ

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.ระบุว่า ดีเจมะตูม กระทำผิดดังนี้ 1.ขัดขวาง ไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 2.แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ตามมาตรา 37 กฎหมายอาญา ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3.สถานที่ใช้จัดงานเลี้ยงอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงแพร่โรค ไม่มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด 4.บุคคลที่ร่วมงานเลี้ยงอาจเข้าข่าย ฝ่าฝืนการห้ามทำกิจกรรม มั่วสุมในสถานที่แออัด ในมาตรา 9 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ ขณะนี้เกิดปรากฏการณ์สังคมลงโทษผู้ติดเชื้อ จึงอยากให้สังคมติดตามข่าว ไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน เพื่อนำไปสู่การป้องกันในครั้งต่อไป

กรณีดีเจมะตูม ถือเป็นกรณีตัวอย่าง เพราะมีการปกปิดข้อเท็จจริง ทำให้สังคมไม่เข้าใจและบางส่วนเห็นอกเห็นใจ จนกลายเป็นวิวาทะในแวดวงต่างๆ และเมื่อความจริงปรากฏจึงเกิดการลงโทษจากสังคม ดังนั้น การสอบสวนโรค ต้องทำให้ผู้ติดเชื้อตระหนักว่า ต้องรับผิดชอบและลดความเสี่ยงให้มากที่สุด ด้วยการเปิดเผยความจริง มิฉะนั้น การสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันไวรัส กับการปลดล็อกเพื่อให้เกิดการทำอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปให้ได้ ก็ยากที่จะดำเนินการต่อไปได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ภูธรภาค 3 ปฏิเสธตำรวจ สภ.โชคชัย ไม่ได้อำนวยความสะดวก รถบรรทุกตู้สล๊อต
บทความถัดไปหนุ่ม พนง.เก็บขยะถูกไล่ออก เหตุ ‘กังฟูคิก’ ตัดหัว ‘สโนว์แมน’ ของเด็กวัย 3 ปี