บทนำหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน : ระวังล่มสลาย

บทนำหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน : ระวังล่มสลาย

บทนำหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน : ระวังล่มสลาย

ในการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวกล่อง ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค การขนส่งผู้ติดเชื้อหรือล้มป่วย การหาเตียงหรือช่องทางนำส่งถึงแพทย์ เป้าหมายหลักๆ ของการช่วยเหลือ ได้แก่ ชุมชนต่างๆ ซึ่งประชาชนอยู่อย่างแออัด เป็นสภาพที่เสี่ยงต่อโรคอยู่แล้ว ต้องหาเช้ากินค่ำ และไร้รายได้ที่น้อยนิดทันทีเมื่อรัฐ
ประกาศล็อกดาวน์ ล่าสุด ยังได้แก่ บรรดาแคมป์คนงานที่มีอยู่จำนวนมาก แม้ว่าส่วนหนึ่งกลับภูมิลำเนาไปแล้ว ก็ยังมีคนที่ต้องกักตัว และอยู่ในสภาพขาดแคลน ทั้งอาหาร น้ำ และยาพื้นฐาน

กลุ่มการเมืองและนักการเมืองส่วนหนึ่งได้ลงพื้นที่ และเสนอรัฐบาลให้แก้ปัญหาในหลายเรื่องและหลายพื้นที่ รวมถึงกลุ่ม CARE คิดเคลื่อนไทย ทำหนังสือถึงนายกฯ พร้อมข้อเสนอหลายแง่มุม รวมถึงในเชิงบริหาร อาทิ ยกเลิก ศบค.แล้วให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดการสถานการณ์หลัก ทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นภายใต้การควบคุมของนายกรัฐมนตรีโดยตรง, ลดขั้นตอนแบบระบบราชการ สร้างความรวดเร็วและทันท่วงทีในการแก้ไขปัญหาเชิงรุก, สื่อสารความจริงกับประชาชนอย่างเป็นเอกภาพ รอบด้าน และตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการสถานการณ์วิกฤต เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและลดความตื่นตระหนกของประชาชน, บริหารจัดการอย่างสมดุลทั้งสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ในมาตรฐานที่ดีทัดเทียมกับอารยประเทศ, ปูพรมตรวจคัดกรองเชิงรุก แยกกักตัวผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน ติดตามผู้สัมผัส ขยายพื้นที่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก รีบจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและยารักษาโรคที่ได้ผล

ที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญกับข้อเสนอของภาคธุรกิจอย่างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นตัวบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจที่รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล ขณะนี้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น ยอดตายเจ็บทะลุเพดานเดิม จนต้องมีการเพิ่มความเข้มในการล็อกดาวน์ ดังนั้น รัฐบาลควรเพิ่มรับฟังเสียงจากภาคประชาชน และกลุ่มทางการเมืองต่างๆ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชนเช่นกัน เพื่อทราบความจริงและแก้ปัญหาถูกจุด และจะเห็นว่าข้อเสนอจากเกือบทุกกลุ่มระบุตรงกันถึงโครงสร้างการบริหารโควิด-19 ว่าวิ่งตามเหตุการณ์ไม่ทันเพราะมีขั้นตอนซับซ้อนเพราะยังทำงานแบบราชการ และปัญหาจากการขาดวัคซีนที่ยังแก้ไม่ตก แต่ก็ไม่ได้มีความพยายามแก้ไขอย่างทุ่มเทจากผู้เกี่ยวข้อง ขณะนี้ความเดือดร้อนแพร่กระจายไปยังทุกฝ่าย หากยังบริหารปัญหาแบบเดิมๆ รัฐบาลอาจยังอยู่ในอำนาจต่อไปได้ แต่คุณภาพมาตรฐานชีวิตอันพึงมีของประชาชนจะล่มสลาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สถานีคิดเลขที่12 : ลดป่วย-ตาย
บทความถัดไปลูกหนี้เฮ! ออมสินช่วยลูกหนี้รายย่อยกว่า 7.5 แสนราย พักหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย นานสุด 6 เดือน