คอลัมน์ แกะรอยต่างแดน : กรุง “จาการ์ตา” แห่งอินโดฯ กำลังจะกลายเป็น “อดีตเมืองหลวง”

Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso/ via REUTERS

“จาการ์ตา” กำลังจะกลายเป็น “อดีตเมืองหลวง” ของอินโดนีเซีย หลังจากประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย เสนอให้มีการย้ายเมืองหลวงจากจาการ์ตา บนเกาะชวา ไปยังเมืองอื่นแทน ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเป็นการแผ่ขยายความมั่งคั่งให้แก่ประชากรทั้ง 267 ล้านคนของอินโดนีเซีย และช่วยผ่อนคลายความหนาแน่นของประชากรในกรุงจาการ์ตา ที่เป็นทั้งศูนย์กลางการค้าและการเมืองของประเทศมานานนับร้อยปี

โดยกรุงจาการ์ตา มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งแต่เป็นเมืองเกอลาปา เมืองท่าสำคัญ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น จายาการ์ตา ที่แปลว่า “มีชัยและเจริญรุ่งเรือง” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ.1527 ที่ถือว่าเป็นวันก่อตั้งกรุงจาการ์ตา ก่อนจะกลายมาเป็นชื่อ จาการ์ตา ในปัจจุบัน

นอกจากเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซียแล้ว จาการ์ตา ยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย

กรุงจาการ์ตา ตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวา ถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราว 661.5 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่ถึง 10 ล้านคน

คิดเป็นสัดส่วนความหนาแน่ 14,464 คน ต่อตารางกิโลเมตร!!

ความหนาแน่นของประชากรที่มีอยู่มาก คือหนึ่งในเหตุผลของการหาที่ตั้งเมืองหลวงใหม่

ขณะที่ความหนาแน่นของจำนวนประชากร ยังส่งทำให้เกิดทั้งปัญหาเรื่องการจราจรและปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศในเมืองหลวงแห่งนี้

อีกเหตุผลหนึ่งที่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญของการย้ายเมืองหลวง ก็คือ กรุงจาการ์ตาเป็นเมืองที่ “กำลังจม” เพราะ 2 ใน 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจาการ์ตา อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และเริ่มมีบางส่วนที่ทรุดตัวลงปีละ 20 เซนติเมตร ขณะที่น้ำก็เริ่มกินพื้นที่เข้าไปในพื้นดินมากขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งหลายทั้งปวงนี้ เป็นเหตุแห่งการตัดสินใจย้ายเมืองหลวงอินโดนีเซีย

สำหรับเมืองหลวงใหม่ ก็มีการเลือกแล้วว่า คือ จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว โดยจะเริ่มการก่อสร้างกันตั้งแต่ปี 2021 และจะเริ่มมีการย้ายหน่วยงานราชการตั้งแต่ปี 2024

เกาะบอร์เนียวนั้น นอกจากจะมีเมืองของอินโดนีเซียตั้้งอยู่แล้ว ยังเป็นที่ตั้งของรัฐของมาเลเซีย 2 รัฐ คือ ซาราวัค และซาบาห์ และยังเป็นที่ตั้งของประเทศบรูไนด้วย

จังหวัดกาลิมันตัน มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ดี คือตั้งอยู่กลางอินโดนีเซีย จึงปลอดภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว สึนามิ หรือการปะทุของภูเขาไฟ
งบประมาณในการสร้างเมืองหลวงใหม่ อยู่ที่ 466 ล้านล้านรูเปียห์ หรือราว 9.97 แสนล้านบาท

อีกไม่นาน ก็จะได้เห็นเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซีย และกรุงจาการ์ตา ก็จะกลายเป็น “อดีตเมืองหลวง” ไปในที่สุด

บทความก่อนหน้านี้“สนธิรัตน์”เผยมาตรการพลังงานดันราคาน้ำมันปาล์มทะลุ 3 บาท/กก.
บทความถัดไป‘ไทเกอร์’ ผ่าเข่าซ้ายหนที่ 5 มั่นใจหายทันดวลสะวิงเปิดฤดูกาลที่ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม