150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2411 หรือเมื่อ 150 ปีก่อน ราชอาณ … อ่านเพิ่มเติม 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน