หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา 55ปี แห่งมิตรภาพเพื่อการพัฒนา

“หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา” เป็นชื่อหน่วยงานที่คนไทยอาจไม่คุ้นเคยนัก ทว่าหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐแห่งนี้ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2504 ในยุคของประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ ได้ส่งอาสาสมัครไปทั่วโลก เพื่อช่วยพัฒนาสังคมในภูมิภาคต่างๆในหลากหลายมิติ นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดนั่นคือ “สันติภาพและมิตรภาพ” อันยั่งยืน แน่นอนว่าประเทศไทยคือหนึ่งในนั้น

ไม่ว่าสภาพการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเช่นไร “หน่วยสันติภาพฯ” ก็ปฏิบัติภารกิจเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาชนบท การประมง การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเกษตร ฯลฯ มีอาสาสมัครชาวอเมริกันเดินทางมาทำงานในประเทศไทยแล้วถึง 5,500 คน นับตั้งแต่หน่วยสันติภาพฯประจำประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2505

หน่วย “สันติภาพสหรัฐอเมริกา” ซึ่งครบรอบ 55 ปีการก่อตั้งในปีนี้ ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานของไทยอย่าง “กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ” กระทรวงการต่างประเทศ “สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.)” กระทรวงมหาดไทย และ “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)” กระทรวงศึกษาธิการ 3 หน่วยงานของไทยที่ให้การสนับสนุนทุกโครงการของหน่วยสันติภาพฯอย่างเต็มที่ รวมไปถึง “กลุ่มมิตรประเทศไทย” ชมรมของอดีตอาสาสมัครสันติภาพฯในไทย จัดกิจกรรมฉลองครบรอบด้วยการร่วมปลูกป่าชายเลนที่ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่ออนุรักษ์ผืนป่าชายเลนที่เป็นต้นกำเนิดแหล่งอาหารทะเลและแนวกันคลื่นธรรมชาติให้หล่อเลี้ยงชุมชนต่อไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมปลูกต้นโกงกางกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครปัจจุบัน อดีตอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จากหน่วยสันติภาพฯ ตัวแทนจากหน่วยงานจากรัฐบาลไทย ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย รวมไปถึงนักเรียนจากโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

นักเรียนจาก โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ร่วมปลูกต้นโกงกาง

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางถึงตำบลคลองโคน ในช่วงเช้าก่อนเดินทางต่อด้วยเรือหางยาวไปยังพื้นที่ชายป่าชายเลนที่เหมาะสำหรับปลูกต้นกล้าโกงกางจำนวนทั้งหมด 550 ต้น นับเป็นบรรยากาศแห่งความร่วมมือระหว่างสองชาติที่น่าประทับใจ ก่อนที่ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน หน่วยสันติภาพฯ ยังจัดงานเลี้ยงรับรองให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกลิน ที.เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

ฮาเวิร์ด วิลเลียมส์ ผู้อำนวยการหน่วยสันติภาพประเทศไทย ผู้ที่เคยร่วมเป็นอาสาสมัครสันติภาพในฟิลิปปินส์ ระบุว่า หน่วยสันติภาพฯ ปัจจุบันมุ่งเน้นดำเนินงานภายใต้ 2 โครงการคือโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา และโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา โดยมีขั้นตอนเพื่อจับคู่ชุมชนและโรงเรียนที่หน่วยสันติภาพฯจะส่งอาสาสมัครลงพื้นที่อย่างรัดกุมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของชุมชน


“หน่วยสันติภาพฯ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้โอกาสชาวอเมริกันได้ทำงานในระดับชุมชนในต่างประเทศเป็นเวลา 2 ปี ในกรณีของประเทศไทย คือการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถม และทำงานร่วมกับครูภาษาอังกฤษในไทยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และยังทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในโครงการพัฒนาเยาวชน ซึ่งไม่เพียงแต่พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แต่รวมไปถึงเรื่องของความเป็นผู้นำ กีฬา การพูด การแข่งขัน และอื่นๆเพื่อให้เยาวชนได้เป็นสมาชิกชุมชนคนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนเยาวชนคนอื่นๆได้ด้วย” วิลเลียมส์กล่าว

ฮาเวิร์ด วิลเลียมส์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการหน่วยสันติภาพประเทศไทย และ มาร์วิน แพนเนล (ขวา) รองผู้อำนวยการหน่วยสันติภาพฯ

ผู้อำนวยการหน่วยสันติภาพฯ ประเทศไทยระบุด้วยว่า ปัจจุบัน หน่วยสันติภาพสหรัฐในไทย มีอาสาสมัครลงพื้นที่ทั่วประเทศไทยอยู่จำนวน 112 คน กลุ่มแรกที่มาถึงประเทศไทยในปี 2505 และมีอาสาสมัครเดินทางมาทุกๆปี และจะอยู่เป็นเวลา 2 ปี โดยอาสาสมัครจะเดินทางลงพื้นที่ อาศัยกับครอบครัวโฮสต์คนไทย ซึ่งนั่นนับเป็นโอกาสของชาวอเมริกันที่จะให้ความช่วยเหลือ และในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากชุมชนและกลับสู่สหรัฐอเมริกาในฐานะทูตไทยคนหนึ่งด้วย

ด้านมาร์วิน แพนเนล รองผู้อำนวยการหน่วยสันติภาพฯ ผู้ที่เคยเป็นอาสาสมัครในประเทศไทยกล่าวด้วยภาษาไทยที่ชัดเจนว่า ตนเคยเป็นอาสาสมัคร ที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อ 20 ปีก่อน เป็นเวลาสองปี ก่อนจะไปตามเส้นทางชีวิตและมีโอกาสได้กลับมาทำงานกับหน่วยสันติภาพฯอีกครั้งในปี 2015

“ในอดีตเคยมีโครงการที่หลากหลาย เช่นโครงการป่าไม้ สาธารณสุข โภชนาการ พัฒนาที่ดิน เป็นต้น รวมแล้ว 6 โครงการ ปัจจุบันแม้มีเพียง 2 โครงการแต่ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางการไทยร้องขอ และเป็นไปตามแผนพัฒนาของประเทศไทยด้วย” นายแพนเนลกล่าว และว่า “สำหรับกิจกรรมฉลองครบรอบ 55 ปีนั้น หน่วยสันติภาพฯ อยากทำกิจกรรมสองอย่างคือ หนึ่ง กิจกรรมที่มีเป็นประโยชน์สำหรับสังคม เป็นโครงการที่ทำได้ง่ายและเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่ทุกคนทำได้และได้ทำร่วมกับเด็กนักเรียน อย่างกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ และ สองในช่วงเย็นก็มีงานเลี้ยงรับรองให้กับหน่วยงานในประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน หน่วยสันติภาพฯ อย่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สถ. และสพฐ. ขณะที่กลุ่มมิตรประเทศไทยจะระดมทุนเพื่อมอบให้กับมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย

ทั้งนี้ นายวิลเลียมส์กล่าวถึงอนาคตของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาว่า “ในเวลานี้เราก็จะคงไว้ซึ่งโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ทำร่วมกับสถ. และสพฐ. และจะมีการหารือถึงแผนในอีก 5 ปีข้างหน้าซึ่งจะยังคงเน้นไปที่การสอนภาษาอังกฤษและทำงานกับเยาวชนต่อไป เนื่องจากเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามเราก็พร้อมที่จะเปิดรับกับแนวคิด นวัตกรรมและโอกาสใหม่ๆ” นายวิลเลียมส์ระบุ พร้อมย้ำว่าเรามาเพื่อสนับสนุน ประชาชนไทย เยาวชนไทยหาก มีสิ่งใดต้องปรับเปลี่ยน เราก็พร้อมจะทำให้ดีที่สุด

บทความก่อนหน้านี้สาวความจำสั้น ปั่นจักรยานหายจากบ้าน 3 วัน พี่สาวตามหาวุ่น พบเป็นศพลอยน้ำ
บทความถัดไป“น้องเมย์”กระหึ่ม!ตบคว้าแชมป์ขนไก่”ซีแลนด์ โอเพ่น” ลั่นเสริมความมั่นใจก่อนลุยสอยแชมป์โลก