พระราชดำรัส รัชกาลที่ 10 ‘ได้ป๋ามาเป็นประธาน ก็อุ่นใจแล้ว’ พล.อ.เปรม หน้าที่สำคัญถวายงานครั้งสุดท้าย

พระราชดำรัส รัชกาลที่ 10 ‘ได้ป๋ามาเป็นประธาน ก็อุ่นใจแล้ว’ พล.อ.เปรม หน้าที่สำคัญถวายงานครั้งสุดท้าย

ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 แผ่นไทยได้เริ่มรัชสมัยใหม่ โดยก่อนที่จะมีการเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลอัญเชิญพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เสด็จขึ้นทรงราชย์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้ปฏิบัติหน้าสำคัญยิ่ง นั่นคือ การเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2559

จากนั้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลอัญเชิญพระรัชทายาท พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์ ณ ห้อง UPPER MAIN CR.M (ห้อง ว.ป.ร.) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

จากนั้น ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พล.อ.เปรม เป็นประธานองคมนตรี ในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป และเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559

ต่อมาในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำองคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ 10 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสดังกล่าว ได้มีพระราชดำรัสทรงยินดีและทรงขอบใจแก่คณะองคมนตรี และมีพระราชดำรัสถึง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ความว่า

“ขอบใจ และแสดงความยินดี ขอบใจที่มีน้ำใจช่วยงาน ที่ว่าคณะองคมนตรีในยุคนี้ ปัจจุบันนี้ก็จะได้รับการมอบภารกิจ ตลอดจนได้รับโอกาส หรือหน้าที่ที่จะให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยกันดำรงความมั่นคงสถาบันของประเทศชาติ ตลอดจนแบ่งงานกันให้ละเอียดอีกครั้งว่าใคร ทำอะไร เรื่องทำงานก็จะให้ขอคำแนะนำ

ตลอดจนปรับความสำคัญในการทำงานของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับสถาบันและประเทศชาติ เป็นเรื่องของแผ่นดิน มีเรื่องต่างๆ ที่จะมอบให้ก็มาก ดังที่ได้คุยกันนอกรอบแล้ว ขอขอบคุณ และได้ป๋ามาเป็นประธาน ก็อุ่นใจแล้ว ทุกคนก็เคยทำหน้าที่ถวายรัชกาลก่อน หลายคนก็เชื่อมือกัน มีความสุข ตั้งใจทำงานได้ ขอบคุณ”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำองคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ 10 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้ถวายงานปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณอย่างเต็มกำลัง อาทิ

การนำองคมนตรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในหลายโอกาส ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

การได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560, และในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

นอกจากนี้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงงานในหลายโอกาส อาทิ เสด็จฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

และในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้สวมชุดราชปะแตน โจงกระเบน เยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ถวายงานพระเจ้าแผ่นดิน 2 รัชกาลจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญยิ่งและเป็นการถวายงานครั้งสุดท้ายของตนเองในแผ่นดินรัชกาลที่ 10 ก่อนถึงแก่อสัญกรรม

ด้วยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็น 1 ใน 8 บุคคลสำคัญของประเทศ ถวายน้ำอภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ถวายน้ำอภิเษกทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

ในวันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรเห็นว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ชราภาพมากแล้ว พระองค์ทรงโน้มพระวรกายเข้าไปใกล้เพื่อให้ พล.อ.เปรม ได้ถวายน้ำได้อย่างสะดวกสบายขึ้น

ภายหลังภารกิจสำคัญอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเสร็จสิ้นลงอย่างงดงาม หลังจากนั้น 19 วัน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

พล.อ.เปรม ถวายน้ำอภิเษกทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กอวบ”ชื่นชมตร.โคราชจับทันควัน 2คดี โจ๋ป่วนรพ.-ตื้บคู่กรณีคาไฟแดง ลั่นละเลยระงับเหตุในรพ.ต้องลงโทษ
บทความถัดไป“อลงกรณ์” โพสต์เดือดโต้ “สุดารัตน์” ยัน “ประชาธิปัตย์” ยึดมั่นจุดยืน “ประชาธิปไตย”