“ระยอง”สั่งปิดโรงเรียน 10แห่ง ผวาติดเชื้อ ให้กักตัวเด็กอยู่บ้านเรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 3 รายใหม่ ซึ่งพบทหารอียิปต์ อายุ 43 ปี เป็นผู้ติดเชื้อ โดยพบไทม์ไลน์ ช่วงวันที่ 6-11 กรกฎาคม 2563 ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนั้น

ล่าสุด พบโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่จ.ระยอง แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว อาทิ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  โดย น.ส.ภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ออกประกาศ “เรื่อง การปิดเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรณีเหตุพิเศษ” ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดระยองเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และอาศัย พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พ.ศ.2540 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 35/5(2)ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดการศึกษาพ.ศ.2549 และ(ฉบับที่2)พ.ศ.2558 ข้อ9, 10, 11 และ 12 นั้น

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาดดังกล่าว และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงขอแจ้งปิดสถานศึกษากรณีเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Advertisement

ด้าน ว่าที่ร.ต.ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า จากกรณีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง สั่งการให้ทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลที่มีความเสี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มทหารอียิปต์ที่เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน อ.เมืองระยอง

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค วิทยาลัยเทคนิคระยองได้ปรับวิธีการเรียนการสอนใหม่โดยให้เด็กนักเรียน เรียนทางออนไลน์เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งไม่แน่ใจว่า เด็กนักเรียนได้ไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้า หรือไปสัมผัสกลุ่มทหารอียิปต์หรือไม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียน โดยการกักตัวเรียนอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยการเรียนทางออนไลน์ไม่ใช่ปิดเรียน หลังเข้าสู่สถานการณ์ปกติจึงจะให้เด็กมาเรียนที่ห้องเรียนตามปกติต่อไป

Advertisement

ขณะที่นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 6 แห่ง โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กอีก 2 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยไม่มีกำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครระยองที่ปิดเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โรงเรียนบ้านปากคลอง, โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล, โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง และโรงเรียนนครระยองวิทยาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image