ผู้ว่าฯ สมุทรสาครสั่งระงับรถโดยสารประจำทางวิ่งเข้าออกจังหวัดรับส่งคน งดอบรม สอบใบขับขี่

ผู้ว่าฯ สมุทรสาครสั่งระงับรถโดยสารประจำทางวิ่งเข้าออกจังหวัดรับส่งคน งดอบรม สอบใบขับขี่

 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีคำสังจังหวัด ที่3562/2563 เรื่องระงับการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาครเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่27)

โดยความเห็นชอบของ คกก.โรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมคกก.โรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 53/2563 วันที่ 20 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 59/2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2563 จึงมีคำสั่งให้ระงับการเดินรถ ห้ามหยุดและจอดรถโดยสรประจำทางดังนี้

1.การเดินรถโดยสารประจำทาง ในเส้นทาง หมวด2และหมวด3 ที่มีต้นทางหรือปลายทางในเขตจ.สมุทรสาคร ห้ามเดินรถเข้าหรือออกพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

2.การเดินรถโดยสารประจำทาง ในเส้นทาง หมวด2และหมวด3 ที่เงื่อนไขในใบอนุญาต ประกอบการขนส่ง กำหนดเส้นทางผ่านจ.สมุทรสาคร ห้ามหยุดและจอดรับส่งผู้โดยสาร ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

กรณีผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษตามนัย ม.52 แห่ง พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ ม.18 แห่งพรบ.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ยังมี ประกาศ คกก.โรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่54) เรื่อง งดให้บริการบางประเภทของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครเป็นการชั่วคราว โดยให้ทางขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร งดการอบรม ทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด สำหรับการอบรมเพื่อต่อใบอนุญาตขับรถให้อบรมผ่าน e-learning ผ่าน www.dlt-elearning.com ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon