เช็กด่วน!! เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 โอนเข้าพร้อมเพย์วันนี้

เช็กด่วน!! เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 โอนเข้าพร้อมเพย์วันนี้ นายจ้าง-ลูกจ้าง เช็กเลยได้เท่าไหร่

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี

ลูกจ้างกิจการใด ได้รับบ้าง

1.ก่อสร้าง
2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ
4.กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์
6.การขนส่งและสถานที่เก็นสินค้า
7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

จ่ายเงินเยียวยาเท่าไหร่

1.ลูกจ้างมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคน (สัญชาติไทย) ผ่านพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

2.นายจ้างมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อหัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน นายจ้างบุคคลธรรมดา รับเงินผ่านพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น นายจ้างนิติบุคคล รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม

รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่

1.กลุ่ม 10 จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา นราธิวาส ยะลา และ ปัตตานี เริ่มรับเงินเยียวยา วันที่ 4 สิงหาคม โดยจะโอนวันละไม่เกิน 1 ล้านคน เสร็จสิ้นไม่เกิน 6 สิงหาคม

2.กลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 9 สิงหาคมนี้

ช่องทางรับเงิน

ประกันสังคมจะจ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยจะสามารถผูกกับบัญชี 1 หมายเลขต่อ 1 บัญชี โดยแต่ละธนาคารมีวิธีต่างๆ กัน ดังนี้

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่  https://www.sso.go.th หรือโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon