พาณิชย์สงขลา แจ้งจับหลังกักตุนสต๊อกหมู 2 แสนโลฯ ไม่ตรงใบแจ้งยอด

พาณิชย์สงขลา แจ้งจับหลังกักตุนสต๊อกหมู 2 แสนโลฯ ไม่ตรงใบแจ้งยอด

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดให้ผู้เลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองหรือห้องเย็นที่มีสต๊อก ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณและราคาทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.65 เป็นต้นมา เพื่อดูแลปริมาณสุกรและสต๊อกเนื้อสุกรที่มีอยู่ทั่วประเทศ

โดยกรมการค้าภายในได้มีการตรวจสอบสต๊อกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดได้บูรณาการกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบติดตามผู้ประกอบการครอบครองสุกร เนื้อสุกร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ตามประกาศ กกร. หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 พาณิชย์จังหวัดสงขลาได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กองบังคับการตำรวจ ปคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่รับฝากสินค้าเนื้อสุกรชำแหละ พบว่ามีการจัดทำบัญชีและแจ้งปริมาณสินค้าเนื้อสุกรไม่ตรงกับสินค้าที่มีการตรวจสอบ ณ สถานที่ฝากเก็บสินค้า ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาจึงได้ทำการบันทึกการตรวจสอบและแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรอำเภอจะนะ เพื่อดำเนินคดีในข้อหาไม่แจ้งปริมาณในครอบครองกับห้องเย็นรับฝาก ซึ่งเป็นผู้ครอบครองแทนผู้อื่นตามข้อ 3 ในประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 เรื่องการแจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีสินค้า สุกรเนื้อสุกร มีความผิดตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้เลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองหรือห้องเย็นที่มีสต๊อกสุกร ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป ให้แจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ตามประกาศ กกร.

หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่แจ้งปริมาณ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบเห็นว่ามีการกักตุนจะมีโทษตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

“ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ” นายอุดมกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ทีมชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ โดยด่านกักกันสัตว์สงขลาร่วมกับหลายภาคส่วน เข้าตรวจสอบบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่งใน ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา หลังจากสารวัตรกรมปศุสัตว์ได้เข้าตรวจห้องเย็นดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา โดยพบว่า ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา มีการนำเนื้อสุกรจาก จ.พัทลุง โดยบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เข้าเก็บรักษาไว้ที่ห้องเย็นบริษัท ปิติซีฟู๊ดส์ อ.จะนะ จำนวน 211,361 กิโลกรัม และวันที่เข้าตรวจสอบ (19 ม.ค.65) พบว่ามีเนื้อสุกรคงคลัง 201,650 กิโลกรัม กรมปศุสัตว์จึงได้ทำการอายัดไว้เพื่อรอการตรวจสอบ

อ่าน : เบทาโกร แจงหมูกว่า 2.1 แสนกิโลฯ สินค้าคงคลังปกติ ยันไม่กักตุน แจ้ง พณ.ทราบล่วงหน้าแล้ว

อ่าน : ห้องเย็นสงขลาขอความเป็นธรรม ไม่ได้กักตุนเนื้อหมู จนท.รอเอกสาร ‘เบทาโกร’ ก่อนปลดอายัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon