นิด้าโพล ชี้ ภาคตะวันออก หนุน ‘อุ๊งอิ๊ง’ นั่งนายกฯ ตามด้วย ‘พิธา-ประยุทธ์’ 

นิด้าโพล ชี้ ภาคตะวันออก หนุน ‘อุ๊งอิ๊ง’ นั่งนายกฯ ตามด้วย ‘พิธา-ประยุทธ์’ 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบของคนภาคตะวันออก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคตะวันออก (จังหวัดในภาคตะวันออก ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,001 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคตะวันออก

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนภาคตะวันออกจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 25.09 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตร

อันดับ 2 ร้อยละ 16.64 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ ชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกล

อันดับ 3 ร้อยละ 13.64 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต ต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร อันดับ 4 ร้อยละ 13.09 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 8.50 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทำงาน

Advertisement

อันดับ 6 ร้อยละ 7.25 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะเป็นคนมีประสบการณ์ด้านการบริหาร ชื่นชอบผลงานในอดีตที่ผ่านมา และต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ อันดับ 7 ร้อยละ 2.80 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะเป็นคนมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร

อันดับ 8 ร้อยละ 2.35 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะเป็นคนพูดจริงทำจริง และชื่นชอบนโยบายของพรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะมีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ และ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะเป็นคนที่พูดจริงทำจริง มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบพรรคเพื่อไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 10 ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถ ชื่นชอบแนวคิดและวิธีการทำงาน และไม่ตอบ/ไม่สนใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

อันดับ 11 ร้อยละ 1.40 ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะเป็นคนมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร และร้อยละ 2.94 ระบุอื่นๆ ได้แก่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายเศรษฐา ทวีสิน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) และนายวิกรม กรมดิษฐ์

เมื่อพิจารณาบุคคลที่คนภาคตะวันออกจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออก พบว่า

1.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 อันดับ 1 ร้อยละ 26.27 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 19.92 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 13.22 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 4 ร้อยละ 11.78 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 7.97 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)

2.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อันดับ 1 ร้อยละ 23.39 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 14.98 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 3 ร้อยละ 14.25 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 4 ร้อยละ 11.94 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 5 ร้อยละ 9.38 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)

สำหรับพรรคการเมืองที่คนภาคตะวันออกมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 33.68 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.29 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 15.79 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 10.14 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 6.95 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 3.80 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 3.05 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.75 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.10 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า และร้อยละ 3.45 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคกล้า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเพื่อชาติ และพรรคประชาชาติ

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนภาคตะวันออกมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออก พบว่า

1.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 อันดับ 1 ร้อยละ 31.78 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 22.80 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 13.48 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 11.44 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 7.03 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

2.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อันดับ 1 ร้อยละ 36.42 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.13 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 14.25 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 8.28 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 6.82 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

ด้านพรรคการเมืองที่คนภาคตะวันออกมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 33.68 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.09 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 16.24 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 10.00 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 7.30 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.85 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย

อันดับ 8 ร้อยละ 2.70 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็น พรรคสร้างอนาคตไทย และร้อยละ 3.04 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคกล้า พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคไทยภักดี พรรคเพื่อชาติ และพรรคประชาชาติ

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนภาคตะวันออกมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออก พบว่า

1.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 อันดับ 1 ร้อยละ 32.62 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 21.95 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.24 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 10.76 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 7.12 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

2.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อันดับ 1 ร้อยละ 35.20 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.12 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 14.98 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 8.89 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 7.55 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

  1. 1. วันนี้ท่านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี (จำแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก)
อันดับ บุคคลที่คนภาคตะวันออกจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รวม
ตะวันออก 12 ตะวันออก 23
1 น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ต้องการให้ คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย
ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตร
26.27 23.39 25.09
2 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ ชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกล 19.92 11.94 16.64
3 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต ต้องการ
ให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
13.22 14.25 13.64
4 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 11.78 14.98 13.09
5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทำงาน 7.97 9.26 8.50
6 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ เป็นคน
มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ชื่นชอบผลงานในอดีตที่ผ่านมา
และต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ
5.76 9.38 7.25
7 นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ เป็นคนมีความรู้  ด้านเศรษฐกิจ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร 3.73 1.46 2.80
8 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ เป็นคนพูดจริงทำจริง และชื่นชอบนโยบายของพรรคภูมิใจไทย 1.69 3.29 2.35
9 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ 1.53 1.70 1.60
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะ เป็นคนที่พูดจริงทำจริง
มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบพรรคเพื่อไทย
0.93 2.56 1.60
10 ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ ชื่นชอบแนวคิดและวิธีการทำงาน 1.69 1.34 1.55
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.51 3.04 1.55
11 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะ เป็นคน
มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
1.78 0.85 1.40
อื่นๆ1 3.22 2.56 2.94
  รวม 100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ: 1.อื่นๆ ได้แก่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์)  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายเศรษฐา ทวีสิน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) และนายวิกรม กรมดิษฐ์

  1. กลุ่มภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
  2. กลุ่มภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

 

  1. 2. วันนี้ท่านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งของท่าน) จากพรรคการเมืองใด (จำแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก)
อันดับ พรรคการเมืองที่คนภาคตะวันออก

มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รวม
ตะวันออก 1 ตะวันออก 2
1 พรรคเพื่อไทย 31.78 36.42 33.68
2 พรรคก้าวไกล 22.80 14.25 19.29
3 ยังไม่ตัดสินใจ 13.48 19.13 15.79
4 พรรคพลังประชารัฐ 11.44 8.28 10.14
5 พรรคประชาธิปัตย์ 7.03 6.82 6.95
6 พรรคเสรีรวมไทย 3.98 3.53 3.80
7 พรรคภูมิใจไทย 2.29 4.14 3.05
8 พรรคไทยสร้างไทย 2.29 3.41 2.75
9 พรรคชาติพัฒนากล้า 1.44 0.61 1.10
อื่น ๆ4 3.47 3.41 3.45
  รวม 100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ: 4.อื่นๆ ได้แก่ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคกล้า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเพื่อชาติ และพรรคประชาชาติ

 

  1. 3. วันนี้ท่านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จากพรรคการเมืองใด (จำแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก)
อันดับ พรรคการเมืองที่คนภาคตะวันออก

มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รวม
ตะวันออก 1 ตะวันออก 2
1 พรรคเพื่อไทย 32.62 35.20 33.68
2 พรรคก้าวไกล 21.95 14.98 19.09
3 ยังไม่ตัดสินใจ 14.24 19.12 16.24
4 พรรคพลังประชารัฐ 10.76 8.89 10.00
5 พรรคประชาธิปัตย์ 7.12 7.55 7.30
6 พรรคเสรีรวมไทย 4.07 4.14 4.10
7 พรรคไทยสร้างไทย 2.46 3.41 2.85
8 พรรคภูมิใจไทย 1.95 3.78 2.70
9 พรรคสร้างอนาคตไทย 1.27 0.61 1.00
อื่น ๆ5 3.56 2.32 3.04
  รวม 100.00 100.00 100.00

มายเหตุ: 5.อื่นๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคกล้า พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคไทยภักดี พรรคเพื่อชาติ และพรรคประชาชาติ 

  

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image