เสื้อแดง เอฟซี เพื่อไทย ยื่นทบทวนถอนตัวร่วม รบ. ชี้รอใช้สิทธิพรรคอันดับ 2 รวมเสียงข้างมาก

เสื้อแดง เอฟซี เพื่อไทย ยื่นทบทวนถอนตัวร่วม รบ. ชี้รอใช้สิทธิพรรคอันดับ 2 รวมเสียงข้างมาก

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเอกสารว่อนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นเอกสารจาก นายนิยม นพรัตน์ ตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดง FC พรรคเพื่อไทย ยื่นเจตจำนงกลุ่มเสื้อแดง FC พรรคเพื่อไทย ถึงพรรคเพื่อไทย โดยมีเนื้อหาระบุว่า

จาก กลุ่มคนเสื้อแดง FC พรรคเพื่อไทย

เนื่องจากพวกเรากลุ่มคนเสื้อแดง FC พรรคเพื่อไทย มีความเห็นว่าก่อนการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยถูก
โจมตีด้วยข้อมูลเท็จจากกลุ่มพรรคการเมือง และ FC บางพรรคต่อเนื่องมาถึงหลังเลือกตั้ง ทางกลุ่มเห็น
ว่าพวกเราควรมาให้กำลังใจพรรคเพื่อไทย เพื่อให้พรรคได้รับทราบว่ายังมีผู้สนับสนุน 10 ล้านกว่าเสียง
จากการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่ยังให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในการขับเคลื่อนงานทางการเมืองเพื่อ
ประชาชนสืบต่อไป

ในขณะเดียวกันทางกลุ่มเห็นว่า การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีกลุ่มคนบางกลุ่มบางฝ่ายพยายามบิดเบือนข้อมูล
โจมตีพรรคเพื่อไทย จนเกิดความขัดแย้งกันขึ้นภายในพรรคร่วมรัฐบาล

ทางกลุ่มมีความไม่สบายใจว่าในการร่วมรัฐบาลครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันในบรรยากาศ และความ
ระแวงแคลงใจ ไร้ซึ่งการให้เกียรติกันในพรรคร่วมแบบนี้ คงจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย

เมื่อพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมองว่า พรรคเพื่อไทยเป็นอุปสรรค และปัญหาต่อการจัดตั้งรัฐบาล
อ้างอิงธรรมเนียมปฏิบัติ ทางกลุ่มจึงต้องการให้พรรคเพื่อไทยตระหนักว่า พรรคที่ได้อันดับ 2 ที่ผ่านมาไม่
เคยมีธรรมเนียมจับมือร่วมรัฐบาลกับพรรคที่ได้อันดับ 1

ทั้งนี้ เพื่อลดความขัดแย้งดังกล่าว ทางกลุ่มจึงมีข้อเสนอถึงพรรคเพื่อไทยเพื่อพิจารณาดังนี้

1.ให้ทบทวนถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้
2.ให้เกียรติพรรคอันดับหนึ่งได้รวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลตามมารยาททางการเมือง
3.ให้โหวตสนับสนุนแคนดิแดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคที่ได้อันดับ 1
4.ให้โหวตสนับสนุนกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชน
5.ถ้าพรรคอันดับ 1 ไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ ให้พรรคเพื่อไทยใช้สิทธิในการเป็นพรรคอันดับ 2 รวบรวมเสียงข้างมาก เพื่อจัดตั้งรัฐบาล และนำนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนมา
ผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป หรือแล้วแต่พรรคจะใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่น

ทางกลุ่มขอให้พรรคเพื่อไทยได้โปรดพิจารณาข้อเสนอนี้ หากพรรคตัดสินใจอย่างใดก็ตาม ทางกลุ่มก็ขอ
น้อมรับการตัดสินใจ และยืนยันว่าจะเคียงข้างพรรคด้วยความเชื่อมั่น และศรัทธาตลอดไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image