ครม.มีมติเห็นชอบ มหาดไทยแต่งตั้งผู้ว่าฯ 22 จังหวัด ผู้ตรวจฯ 4 ตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (12 ก.ย.) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เป็นการแต่งตั้งจากการสรรหาข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับต้น (รองผู้ว่าฯ-รองอธิบดี) 26 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ โดยมีผู้ว่าฯ ว่างอยู่ 22 ตำแหน่ง

1.นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าฯสมุทรปราการ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
2.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าฯปราจีนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
3.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผวจ.ปทุมธานี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
4.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมท.เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
5.นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าฯพิษณุโลก เป็นผู้ว่าฯกำแพงเพชร
6.นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าฯพะเยา เป็นผู้ว่าฯพะเยา
7.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าฯเพชรบุรี เป็นผู้ว่าฯแพร่
8.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ว่าฯลำพูน
9. นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รองผวจ.สุพรรณบุรี เป็นผวจ.อุตรดิตถ์
10.นายไกรสร กองฉลาด รองผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นผวจ.กาฬสินธุ์
11.นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าฯนครราชสีมา เป็นผู้ว่าฯชัยภูมิ
12.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผวจ.นครพนม เป็นผวจ.มุกดาหาร
13.นายนิกร สุกใส รองผวจ.อุบลฯเป็นผวจ.ยโสธร
14.นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าฯกาญจนบุรี เป็นผู้ว่าฯหนองคาย
15.พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผวจ.สิงห์บุรี เป็นผวจ.กระบี่
16.นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าฯนราธิวาส เป็นผู้ว่าฯนราธิวาส
17.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าฯยะลา เป็นผู้ว่าฯพัทลุง
18.นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผวจ.สงขลา เป็นผวจ.ยะลา
19.นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี
20.นายจีระเกียติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯกำแพงเพชร เป็นผู้ว่าฯกาญจนบุรี
21.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ว่าฯชัยนาท
22.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าฯเลย เป็นผู้ว่าฯตราด
23.นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์
24.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผวจ.ลพบุรี
25.นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เป็นผู้ว่าฯสระแก้ว
26.นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าฯตาก เป็นผู้ว่าฯสิงห์บุรี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image