ครม.ไฟเขียวขึ้นค่าตอบแทนศาล-องค์กรอิสระ-ก.พ.ค. 10% ย้อนหลังถึงปี 57

ครม.ไฟเขียว ขึ้นค่าตอบแทนศาล-องค์กรอิสระ-ก.พ.ค. 10 เปอร์เซ็นต์ ย้อนหลังถึงปี 57 ไร้ขรก.การเมือง หวั่นครหาขึ้นให้ตัวเอง

เมื่อเวลา 14.45 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม.เห็นชอบ การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ตามร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และกรรมการสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ พ.ศ…. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการฉบับที่ พ.ศ…. ร่าง พ.ร.บ.เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และกฤษฎีกาและประโยชน์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยจะได้รับปรับเพิ่มค่าตอบแทน 10 เปอร์เซ็นต์ มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าตอบแทนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรมหรือองค์กรอิสระ อัยการ เป็นไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่ไม่ได้รับการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เข้ามาเป็นรัฐบาลเหมือนกับข้าราชการประจำ โดยการปรับขึ้นค่าตอบแทนครั้งนี้จะไม่รวมข้าราชการการเมืองทั้งหมด ทั้งรัฐสภา รัฐบาล โดยให้ตีกลับเรื่องส่งต้นสังกัด หรือหากจะมีการพิจารณาปรับขึ้นก็จะมีผลกับรัฐบาลหน้าที่จะเข้ามา ซึ่งการไม่ปรับขึ้นของข้าราชการเมืองเพื่อป้องกันข้อครหาว่าขึ้นค่าตอบแทนให้กับตัวเอง รวมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้ครม.พิจารณา หากครม.อนุมัติก็จะให้มีผลในรัฐบาลเลือกตั้งครั้งหน้า


พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า การปรับขึ้นเงินค่าตอบแทนตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด จะได้ปรับเพิ่มเป็น 83,090 บาท จากเดิม 75,590 บาท ประธานกรรมการในองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้รับ 81,920 บาท จากเดิม 74,420 บาท ขณะที่อัยการสูงสุด รองประธานศาลฎีกาหรือเทียบเท่า รองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือเทียบเท่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับ 81,920 บาท จากเดิม 73,240 บาท ด้าน ประธานก.พ.ค. กรรมการในองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้รับ 80,540 บาทจากเดิม ได้รับ 73,240 บาท ตุลาการศาลยุติธรรมตำแหน่งอื่นชั้น 4 ตุลาการศาลปกครองตำแหน่งอื่นชั้น 3 ได้รับ 76,800 บาท จากเดิม 69,810 บาท โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด จะถูกตัดเงินเพิ่มพิเศษที่เคยได้รับให้ไปอยู่กับเงินค่าตอบแทนที่ได้เพิ่มขึ้น เพื่อประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้ ให้มีผลหลังจากกฎหมายบังคับใช้