เด็กไทยถ่ายทอด มิตรภาพ ‘ไทย-จีน’ ลึกซึ้ง

เด็กยุคใหม่หันมาให้ความสำคัญเรียนรู้ภาษาจีน ปัจจุบันมีคนรู้ภาษาจีนทั่วโลกมากกว่า 1,300 ล้านคน เพราะประเทศจีนมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

ประกอบกับพระอัจริยภาพด้านภาษาจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยให้หันมาสนใจภาษาจีนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทนานมีจึงจัดการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “มิตรภาพ ยั่งยืน” โดยมุ่งหวังสร้างรากฐานและพัฒนาศักยภาพ และความได้เปรียบทางภาษาจีนแก่เยาวชนไทยเพื่อพร้อมรับมือกับการแข่งขันในอนาคต และเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-จีน อันเป็นมิตรประเทศกันมายาวนาน

โดยในปีนี้มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด กว่า 340 ทีม จาก 170 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เป็นการแสดงว่าเด็กไทยมีศักยภาพและเตรียมพร้อมรับกับการแข่งขันในเวทีโลก อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ด.ญ.ออมบุญ บุญอำพล หรือ ออม อายุ 8 ขวบ ชั้น ป.2 จาก ร.ร.นานาชาติไทย-สิงคโปร์ ผู้ชนะการประกวดรับรางวัลยอดเยี่ยมระดับชั้นประถมตอนต้น ได้รับถ้วยพระราชทาน เล่าว่า เลือกการร้องเพลงจีนมาประกวด เพลงที่เลือกมามีความหมายถึงการเขียนจดหมายถึงเพื่อน ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อน การได้รำลึกถึงมิตรภาพที่สวยงามแม้ตัวจะห่างกันแต่ก็ยังรู้สึกถึงความรักและความปรารถนาดีที่มีให้กันเสมอ ดังนั้นในชีวิตเราก็เช่นกัน ควรรักษามิตรภาพระหว่างกัน เช่นถ้าเราโกรธกับเพื่อนก็จะไม่สบายใจ จึงควรปรับความเข้าใจและรู้จักการให้อภัยกัน มิตรภาพก็จะยั่งยืนยาวนานเหมือนกับเพลงที่ร้องในวันนี้

“ออมชอบเรียนภาษาจีนเพราะสนุก และยังเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น อ่านเมนูสั่งอาหารในร้านอาหารจีน หรือเวลาเดินทางไปต่างประเทศกับครอบครัวก็สามารถใช้สื่อสารง่ายๆ ได้ และในอนาคตอยากเป็นนักธุรกิจที่จะเดินทางไปทำธุรกิจกับนานาชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน” ด.ญ.ออมบุญกล่าว

ด.ญ.ออมบุญ บุญอำพล

ด้าน ด.ญ.สกุณา เบเชกู่ และ ด.ช.วีรศักดิ์ แซ่หม่อ อายุ 10 ขวบ จากโรงเรียนบ้านวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้รับถ้วยพระราชทาน รางวัลยอดเยี่ยมระดับชั้นประถมตอนปลาย เล่าว่า ในวันนี้เลือกท่องกลอนในการประกวด ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเพื่อน ในชีวิตจริงเพื่อนมีความสำคัญ ทำกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกัน ช่วยเราคิดเราเขียนเรียนหนังสือ และยังร่วมเล่นด้วยกัน หัวเราะและร้องไห้ด้วยกันทำให้รู้สึกผูกพัน

“ภาษาจีนนั้นมีความสำคัญและคิดว่าจะเอาดีด้านนี้ ถ้าพูดเก่งๆ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ มีความใฝ่ฝันอยากเป็นไกด์ เพราะในพื้นที่ของอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย มีการทำมาค้าขายกับชาวจีนและกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเชื้อสายจีน ถ้ารู้ภาษาจีนจะช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ผมหวังว่าภาษาจีนจะช่วยสานความฝันของพวกเราให้เป็นจริงได้” ด.ญ.สกุณากล่าว

ด.ญ.สกุณา เบเชกู่ และ ด.ช.วีรศักดิ์ แซ่หม่อ

โลกที่ไร้พรมแดนด้วยการสื่อสารถึงกันอย่างไร้ขีดจำกัด ภาษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงคนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ก่อเกิดความร่วมมือในการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon