‘เด็กจบใหม่’ มุงทางนี้!! อัพเดต ‘อาชีพฮิต’ พร้อม ‘เงินเดือน’

เด็กจบใหม่
เด็กจบใหม่

‘เด็กจบใหม่’ มุงทางนี้!! อัพเดต ‘อาชีพฮิต’ พร้อม ‘เงินเดือน’

เด็กจบใหม่ – ประเดิมปีใหม่ 2562 ด้วย “ข่าวดี” ที่เด็กจบใหม่ ว่าที่บัณฑิต หรือบัณฑิตคนไหนกำลังมองหา “งาน” อยู่ ต้องมา “มุง” ทางนี้

จ๊อบไทย (JobThai) อัพเดต 6 สายงานยอดฮิตปี 2562 ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน กว่า 90,000 อัตรา เรียกว่าถ้าเลือกทำงานในสายงานเหล่านี้ สะกดคำว่า “เตะฝุ่น” ไม่เป็นแน่ๆ

แต่จะเป็นสายงานไหนบ้างนั้น นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการจ๊อบไทย (JobThai) เผยว่า จ๊อบไทยได้วิเคราะห์จำนวนงานจากบริษัทชั้นนำกว่า 90,000 อัตรา พบมี 6 สายงานน่าสนใจ ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในช่วงต้นปี 2562

เริ่มต้นด้วย “งานเนื้อหอม” ที่ภาคธุรกิจต้องการมากที่สุด “งานขาย”

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์

พบว่าส่วนใหญ่ต้องการตำแหน่ง “พนักงานขายและเออี (Sales/AE)” โดยเฉพาะธุรกิจขายอะไหล่ยนต์ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องกล ไฟฟ้า และวิศวกรรม ให้เงินเดือนตั้งแต่ 15,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

แต่หากมีทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศจะได้รับเงินเดือนสูงถึง 40,000-60,000 บาท รองลงมา เป็นตำแหน่ง “พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน (PC) และพนักงานขายทางโทรศัพท์” ให้เงินเดือนตั้งแต่ 10,000-35,000 บาท หากมีทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและอังกฤษจะได้รับเงินเดือนสูงถึง 30,000-60,000 บาท

โดยภาพรวมธุรกิจเปิดรับสมัครตำแหน่งงานขายประมาณ 21,200 อัตรา

ต่อมาเป็นงานที่ภาคธุรกิจต้องการเป็นลำดับที่ 2 “งานช่างเทคนิค” พบว่าส่วนใหญ่ต้องการตำแหน่งช่างเทคนิค โดยเฉพาะธุรกิจด้านโทรคมนาคม ให้เงินเดือนตั้งแต่ 12,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
แต่หากได้ผ่านการอบรมและมีใบรับรองการอบรม ISO 9001 และ ISO 14001 จะได้รับเงินเดือนสูงถึง 20,000-30,000 บาท

รองลงมาเป็นตำแหน่ง “ช่างซ่อมบำรุง” ในธุรกิจผลิตปิโตรเลียม-ปิโตรเคมี-โรงกลั่น และ “ช่างไฟฟ้า” ให้เงินเดือนตั้งแต่ 12,000-30,000 บาท แต่หากเคยผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจากกรมฝีมือแรงงาน จะได้รับเงินเดือนสูงถึง 25,000-30,000 บาท

โดยภาพรวมธุรกิจเปิดรับสมัครตำแหน่งงานช่างเทคนิคมากถึง 10,200 อัตรา

ถัดมาเป็นงานในโรงงาน “งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ” พบว่าส่วนใหญ่ต้องการตำแหน่งพนักงานผลิต/โรงงาน ให้เงินเดือนตั้งแต่ 10,000-35,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน แต่หากมีความรู้ระบบบริหารงานมาตรฐานสากล เช่น ISO-IATF16949-GMP หรือมีทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป จะได้รับเงินเดือนสูงถึง 35,000-55,000 บาท

รองลงมาเป็นตำแหน่ง “พนักงานควบคุมคุณภาพ” ให้เงินเดือนตั้งแต่ 12,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน แต่หากมีทักษะการสื่อสารต่างประเทศ เช่น ทักษะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ขึ้นไป ได้ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป จะได้รับเงินเดือนสูงถึง 30,000-40,000 บาท โดยภาพรวมธุรกิจเปิดรับสมัครตำแหน่งงานผลิตและควบคุมคุณภาพ ประมาณ 8,200 อัตรา

“งานธุรการ/จัดซื้อ” พบว่าส่วนใหญ่ต้องการตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป ให้เงินเดือนตั้งแต่ 12,000-20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน แต่หากมีทักษะสื่อสารต่างประเทศ เช่น TOEIC 550 คะแนน/ภาษาจีนระดับ HK4/ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป จะได้รับเงินเดือนสูงถึง 25,000-30,000 บาท

รองลงมาเป็น พนักงานจัดซื้อ และพนักงานประสานงานทั่วไป ให้เงินเดือนตั้งแต่ 15,000-25,000 บาท แต่หากมีทักษะการจัดซื้อต่างประเทศ สื่อสารภาษาจีนได้ทั้งพูดและเขียน หรือ TOEIC 500 คะแนน ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป จะได้รับเงินเดือนสูงถึง 30,000-60,000 บาท

โดยภาพรวมธุรกิจเปิดรับสมัครตำแหน่งงานธุรการและจัดซื้อประมาณ 5,500 อัตรา

วิศวกรไฟฟ้า

ส่วนสายงานที่ “คนเรียนเยอะ” และ “เงินดี” อย่าง “งานวิศวกรรม” ส่วนใหญ่ต้องการตำแหน่ง “วิศวกรรมไฟฟ้า” ให้เงินเดือนตั้งแต่ 20,000-60,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน แต่หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป มีคะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป จะได้รับเงินเดือนสูงถึง 70,000 บาท รองลงมาเป็นตำแหน่ง “วิศวกรรมโยธา” และ “วิศวกรรมเครื่องยนต์” ให้เงินเดือนตั้งแต่ 18,000-50,000 บาท แต่หากสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น จะได้รับเงินเดือนสูงถึง 50,000-60,000 บาท โดยภาพรวมธุรกิจเปิดรับสมัครตำแหน่งงานวิศวกรรมประมาณ 5,500 อัตรา

ปิดท้ายด้วยสายงานสำคัญขององค์กรคือ “งานบัญชี” พบว่าส่วนใหญ่ต้องการตำแหน่ง “พนักงานบัญชีทั่วไป” ให้เงินเดือนตั้งแต่ 15,000-80,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

รองลงมาเป็นตำแหน่ง “พนักงานธุรการบัญชี” ให้เงินเดือนตั้งแต่ 12,000-30,000 บาท แต่หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งพูดและอ่าน หรือมีทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เช่น SAP Express จะได้รับเงินเดือนสูงถึง 30,000-35,000 บาท

โดยภาพรวมธุรกิจเปิดรับสมัครตำแหน่งงานบัญชีประมาณ 5,100 อัตรา

นักบัญชี

ผู้บริหารจ๊อบไทยทิ้งท้ายว่า จะเห็นได้ว่าทักษะภาษาต่างประเทศ มีความสำคัญต่อการทำงานในทุกสายงาน หากคนทำงานหมั่นพัฒนาทักษะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานควบคู่กันไปด้วย จะช่วยทำให้ได้รับโอกาสในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น และได้รับการเสนอเงินเดือนที่สูงขึ้นตามความสามารถที่มีอีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้ไฟไหม้รถไถในลานจอดรถสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์กรุงเก่า
บทความถัดไป‘คพ.’ ชี้ วันนี้ ‘กทม.-ปริมณฑล’ ค่าฝุ่นละอองเริ่มกระทบต่อสุขภาพ