เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ‘วัยรุ่นท้อง’ ต้องไม่ถูกละเมิดสิทธิ

วัยรุ่นท้อง

เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ‘วัยรุ่นท้อง’ ต้องไม่ถูกละเมิดสิทธิ

วัยรุ่นท้อง – สถานการณ์ท้องไม่พร้อม ยังเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ ซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่า จากข้อมูลการให้บริการสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2561 มีผู้รับบริการปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมทั้งสิ้น 50,926 ราย เป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี 16,497 ราย หรือร้อยละ 32.20 ของผู้รับบริการทั้งหมด

ในระยะเวลาเพียง 3 ปี มีเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี นับหมื่นรายที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม!!

ยิ่งแย่ไปกว่านี้ ใน 7,099 ราย หรือร้อยละ 43.03 ของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ระบุว่า การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกละเมิดสิทธิ

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ร่วมกับภาคประชาชน 6 จังหวัด แถลงข่าว เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ วิภาวดี 64

นายสมวงศ์ อุไรวัฒนา รองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ผู้รับผิดชอบสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 กล่าวว่า เรื่องการถูกละเมิดสิทธิ พบว่า มีผู้รับบริการจำนวน 6 รายถูกให้ออกจากสถานศึกษา ผู้รับบริการ 2 รายถูกขอให้ลาออก อีกทั้งจำนวน 1 รายถูกบังคับให้เลือกทำแท้งเพื่อแลกกับการเรียนต่อ และจำนวน 1 รายถูกพักการเรียน ขณะที่มีจำนวนอีก 2 รายถูกให้ออกจากงานเนื่องจากการตั้งครรภ์

“ประเทศไทยมี พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 แต่สถานการณ์ที่เราเจอบ่งบอกว่า แม้จะมี พ.ร.บ.ที่รับรองสิทธิของวัยรุ่นมาแล้ว 3 ปี แต่ยังมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น ซึ่งตัดโอกาส เปลี่ยนอนาคตของทั้งวัยรุ่นและครอบครัว สร้างความทุกข์เป็นอย่างมาก ขณะที่ช่องทางการร้องเรียนเพื่อให้ได้รับสิทธิยังเข้าถึงได้ยาก” นายสมวงศ์กล่าว และว่า “ทางสายด่วนฯ จึงจับมือกับภาคประชาชนใน 6 จังหวัดนำร่องเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและช่วยเหลือวัยรุ่นที่ถูกละเมิดสิทธิตาม พ.ร.บ.นี้”

ด้าน นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ผู้ประสานงานศูนย์รับเรื่องเรียนตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภาคประชาสังคม จ.สตูล ให้ความเห็นว่า สถานการณ์ท้องวัยรุ่นมีในทุกพื้นที่ เช่น จ.สตูล มีอัตราการคลอดของผู้หญิงอายุระหว่าง 15-19 ปีเป็นอันดับ 2 ของเขตพื้นที่สุขภาพที่ 12 ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้น่าเป็นห่วง ดังนั้น ภาคประชาสังคมจึงต้องลุกขึ้นมาร่วมกันทำให้เยาวชนมีข้อมูล รับรู้ในการเข้าถึงสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงให้หน่วยงานในพื้นที่ตระหนักถึงการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ฉบับนี้

ทั้งนี้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ มีเปิดในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จ.สตูล ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ลพบุรี พะเยา และสุรินทร์ โดยผู้ที่ประสบปัญหาถูกละเมิดสิทธิตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว สามารถโทรปรึกษาหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิได้ดังนี้ จ.สตูล โทร 08-9658-7344 จ.ลพบุรี โทร 08-9537-8777 จ.ฉะเชิงเทรา โทร 09-7993-9000 จ.กาญจนบุรี โทร 08-0437-3337 จ.สุรินทร์ โทร 08-9719-3331 หรือสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ทุกวัน 09.00-21.00 น.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon