เริ่มที่บ้าน ‘สร้างรากฐานชีวิต’ สอนลูก ‘คิดเป็น-ทำเป็น’

เริ่มที่บ้าน ‘สร้างรากฐานชีวิต’ สอนลูก ‘คิดเป็น-ทำเป็น’

นอกจากผู้ปกครองแล้ว “คุณครู” คืออีกหนึ่งบุคคลที่ใช้เวลาร่วมกับ “ต้นกล้าน้อย” อย่างใกล้ชิดในการหล่อหลอมให้มีรากฐานชีวิตที่แข็งแรง นำไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะช่วงวัย 3-6 ขวบ หรือปฐมวัย ที่สมองจะเจริญเติบโตสูงสุด

มนภัทร ด่านวชิรา หรือ ครูมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด กล่าวว่า เด็กวัยนี้มีความสดใส ร่าเริง และมีความมหัศจรรย์ด้วยสมองและความคิดของเขา มีความสนใจ สงสัย ใคร่รู้ตลอดเวลา จึงต้องการประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่รู้จริงทำจริง ไม่ใช่แค่ด้านวิชาการ แต่เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้สนุกเล่น สนุกเรียน สนุกคิด โดยแต่ละกิจกรรมควรเริ่มต้นจากความสนใจของเด็กๆ เพราะจะทำให้เขารู้สึกสนุกที่จะลงมือทำและค้นหาคำตอบ เมื่อได้คำตอบแล้วการเปิดโอกาสให้เขาได้อธิบายอย่างมั่นใจยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจ กล้าแสดงออก กล้าคิด และกล้าทำ ทั้งยังเป็นการฝึกคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

นอกจากนี้ ในทุกขั้นตอนการเรียนรู้ควรสอดแทรกทักษะชีวิต Executive Functions (EF) และปลูกฝัง 7 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ด้วย เช่น การปลูกฝังให้เด็กรู้จักการควบคุมตนเอง การยั้งคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา หรือการทำข้อตกลงแบบชนะ-ชนะ โดยที่ผู้ปกครองหรือคุณครูจะไม่ออกคำสั่งแต่จะให้เด็กมีส่วนร่วม เช่น เด็กๆ อยากให้ห้องสะอาดจะต้องทำอย่างไรบ้าง เด็กก็จะตอบว่า ทิ้งขยะลงถัง เล่นของเล่นแล้วต้องเก็บ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่มาจากการที่เด็กๆ ช่วยกันนำเสนอ

ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองและโรงเรียนก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “บ้าน” ที่เป็นสถานที่สำคัญ ผู้ปกครองสามารถต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นกิจกรรมครอบครัวในวันหยุดได้ เช่น เด็กๆ ได้ขุดดินปลูกกล้วยที่โรงเรียน ระหว่างที่ขุดดินได้เจอก้อนหิน หลอด กำไล ไส้เดือน เด็กๆ สงสัยว่าถ้าไปขุดดินที่บ้านจะเจออะไรบ้าง หรือเรียนเรื่องถั่ว อาจจะมีการบ้านให้ผู้ปกครองและเด็กๆ สำรวจว่าในตู้เย็นมีอาหารอะไรที่ทำจากถั่วบ้าง เป็นต้น

มนภัทร ด่านวชิรา

รากฐานชีวิต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon