เดินตามดาว ปุสาคโม วันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562 (คลิป)

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อเนื่องกันหลายวัน ข่าวสารที่ได้รับก็เป็นเรื่องไม่พอใจ จดหมายเอกสารหนังสือต่างๆ ที่มีผู้ส่งมาให้ อาจมีการหายหกตกหล่น เพราะความผันแปรของลมฟ้าอากาศ ได้รับเงินสดจากญาติมิตรที่อ่อนกว่า การติดต่อกับผู้ใหญ่เต็มไปด้วยความยากลำบาก เช่น เขาให้ท่านรับประทานอาหารที่ท่านไม่ชอบ คนรับใช้ในบ้านอาจถูกเพื่อนบ้านของท่านล่อลวงไปในทางทุจริต ท่านอยู่ในบ้านผู้รู้และนักวิชาการต่างๆ ซึ่งถกเถียงกันถึงปัญหาที่ท่านไม่รู้เรื่อง ท่านจึงไม่ควรอยู่ในหมู่ชนเหล่านี้โดยไม่จำเป็น

ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้ลาภเป็นทรัพย์สินสิ่งของจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เงินสดก็ได้ การทำงานและการวางตัวของท่านเป็นที่ไม่ถูกใจของผู้ใหญ่ ลาภเล็กลาภใหญ่ในระยะนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิเสธ เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความหวังดีแก้ผู้ให้ ผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่ฐานะดีไปมาหาสู่และนำข่าวดีมาบอก มักเร่งรัดให้เหตุการณ์ต่างๆ เป็นไปตามใจของท่านโดยไม่คำนึงถึงเหตุผล ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้หรือหนี้สินใดๆ ก็ตาม ท่านจะแก้ไขให้ผ่านพ้นไปด้วยด้วยดี จะพบรักอย่างกะทันหันแบบสายฟ้าแลบ อาจหมายถึงการแต่งงานที่ผู้ใหญ่จัดให้อย่างรวบรัดก็ได้ ไม่ควรสนิทสนามกับเพศตรงข้าม

ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะพบกับปัญหาที่น่าพิศวงงงงวยติดกันหลายเรื่อง ไม่ควรทำนายฝันหรือตีใบ้เลขต่างๆ ให้ผู้อื่นในเชิงการพนัน และถ้าเขาเชื่อแล้วหมดตัวท่านจะแย่ จะมีผู้มาอาศัยท่านเป็นฐานหาเสียงในกิจการทางสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเลศนัยทั้งสิ้น จะได้เครื่องประดับบ้านเรือนที่มีความสวยงามและสว่างไสว ไม่ควรย้ายบ้านโดยไม่จำเป็นในระยะนี้ แฟนของท่านจะเสียรู้ผู้อื่นในทางการเงิน หรือเงินหายอย่างน่าประหลาดใจ มีคนแปลกหน้ามามั่วสุมใกล้บ้านท่าน เช่น ซ่อมท่อประปาเป็นต้น ผู้ที่ท่านเคารพนับถือจะคอยช่วยเหลือท่าน

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านมีโอกาสดีที่ได้แสดงความรู้ความสามารถในทางการงาน มีโชคดีหลายทาง ผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีความต่างๆ จะได้รับชัยชนะอย่างขาวสะอาด ผู้ที่รุมกันใส่ร้ายท่านจะมีอาการหนาวๆ ร้อนๆ กัน ไปตามๆ กัน ค่าใช้จ่ายประจำวันลดลง ตั้งใจจะทำการสิ่งใดแล้วจะดำเนินการไปจนถึงที่สุด ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ข้อขัดข้องสักเพียงใด ไม่ควรลงทุนในกิจการที่อยู่ห่าง
ไกลมากๆ ทรัพย์สินที่อยู่ไกลหูไกลตาจะสูญหายอย่างไร้ร่องรอย ไม่ควรรับคนใช้ใหม่หรือผู้อาศัยใดๆ ในระยะนี้ ความเป็นอยู่ส่วนตัวของท่านจะดีขึ้น

ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีความจำเป็นจำใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้่นในระยะนี้ เช่น มีผู้ผลักภาระสำคัญมาให้ท่านรับแทน คือฝากให้คนมาอยู่ด้วยกับท่านซึ่งจะก่อปัญหาต่างๆ แก่ท่านเป็นอันมาก ควรหาทางออกให้เหมาะสมแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น ไม่ควรเดินทางในหมู่คณะที่มีคนแปลกหน้าร่วมด้วย ไม่มีโชคในการลงทุนแบบเสี่ยงๆ ไม่เหมาะที่จะตัดสินใจเลือกคู่ครองอย่างเร่งด่วนในระยะนี้ ถ้ามีปัญหาหนี้สินเกิดขึ้น ควรผ่อนปรนเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ร่วมงานที่อ่อนกว่าจะเกิดการชิงรักหักสวาทกันเป็นพัลวัน ข่าวไม่ดีที่ได้รับในระยะนี้อาจเป็นผลดีแก่ท่านก็ได้

ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านไม่ควรทำสัญญาใดๆ โดยเฉพาะในเรื่องการเงินไม่ว่ากับใครในระยะนี้ ได้ลาภจากการท่องเที่ยวทางไกลและจากผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานระดับเดียวกับท่านจะได้รับข่าวที่ทำให้เสียความทรงตัว ขาดความมั่นใจในงานที่เขาทำ คนรักคู่ครองของท่านจะเสียรู้ผู้อื่น โดยการร่วมทุนทำธุรกิจต่างๆ หรืออาจเสียการพนัน การเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ใดๆ ในระยะนี้ไม่ได้ผล ไม่มีนำหนักพอที่จะเชื่อถือ ไม่ควรทำธุรกิจการค้าระบบเงินเชื่อใดๆ เพราะจะไม่ได้ทุนคืน ท่านที่มีเด็กเล็กอยู่ในปกครองจะมีปัญหาเรื่องเด็กหายหรือได้รับอันตรายจากการตกจากที่สูง

ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านได้รับความช่วยเหลือร่วมมือในการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้น ค่าใช้จ่ายประจำวันสูงกว่าที่แล้วๆ มา เพื่อนที่เป็นคนต่างภาษาจากกันไปนานจะได้กลับมาพบกันอีก มีผู้ช่วยเหลือกิจการทางการบ้านเพิ่มขึ้น บริวารหรือคนรับใช้ในบ้านจะมีความรักหรือแต่งงาน คนรับใช้ที่อยู่กับท่านมานานๆ จะขอลาพักผ่อน การติอต่อและเดินทางไม่สะดวก ไม่ควรทำสัญญาทางการเงินและค้ำประกันผู้ใดในระยะนี้ ได้รับเครื่องประดับสวยงามและมีค่า ญาติมิตรจะไปมาหาสู่กันคับคั่ง ได้รับข่าวดีจากญาติที่อยู่ห่างไกล มีผู้มอบเอกสารหนังสือที่มีคุณค่า ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านได้รับความสนุกสนานจากการแลกเปลี่ยนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ได้ชมการแสดงต่างๆ ที่สนุกสนานโลดโผน กล้าคิดกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการเงินและความรัก จะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่ เอกสารสำคัญที่เกี่ยวแก่ทางการ เช่น บัตรประชาชนหายควรเก็บรักษาให้เรียบร้อย ไม่ควรปล่อยปละละเลยให้ผู้สูงอายุออกจากบ้านไปตามลำพัง ท่านที่ปกครองผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยรุ่นจะเจอปัญหาที่พวกเขาก่อขึ้นอย่างคาดไม่ถึง ไม่ควรรับประทานอาหารรสจัดหรือค้างคืน บ้านท่านมีแมลงมดปลวกชุกชุม

ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะนึกอะไรไม่ค่อยออก เดินไปเดินมาโดยไม่รู้ว่าเดินไปทำไม ถ้ามีการเดินทางจะลืมสิ่งของไว้ตามทาง ผู้ใหญ่ให้ลาภเป็นเงินสดก้อนหนึ่ง ควรรับฟังคำทักท้วงหรือตักเตือนต่างๆ จากผู้หวังดี แม้จะไม่พอใจอยู่บ้างก็ตาม ท่านที่ยังไม่มีความรักจะมีเพศตรงข้ามมาให้ความสนใจ และช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่างๆ บุตรหลานที่อยู่กับคนอื่นจะถูกข่มเหงรังแก อาจมีปัญหากับลุงเขยหรือป้าสะใภ้ มีตำแหน่งหน้าที่การงานกว้างขวางขึ้น ได้แสดงความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ควรนำสัตว์เป็นๆ มาทำอาหาร

ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำงานได้มากเพียงใดก็ได้รับผลดีพอๆ กับงานที่ทำ การเงินรั่วไหลโดยไม่รู้ตัว เพราะเป็นเงินออมที่ท่านแยกไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก ศัตรูมีวิธีการอันลึกลับซับซ้อนที่จะบ่อนทำลายทรัพย์สินของท่าน มีความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้นแก่งานที่อยู่ไกลหูไกลตา ผู้ที่มีความรู้จริงจะมีโอกาสเข้ามาขัดขวางการงานของท่านหรือทำให้ท่านเชื่อถือได้ชั่วคราว ญาติสนิทบางคนอาจเจ็บไข้ มีความคิดที่จะปรับปรุงบ้านเรือน ผู้ที่มีท่าทีไม่เป็นมิตรจะมาใกล้ชิดกับการงานของท่าน ไม่ควรเข้าสำนักงานในวันหยุด ไม่ควรมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนแปลกหน้า คนรักคู่หมั้นคู่สมรสพยายามทำความดีเท่าไรก็ไม่ถูกใจท่าน

ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้รับความพอใจจากการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนผู้ร่วมงาน จะใช้จ่ายด้วยความประหยัดตามเหตุผลส่วนตัวของท่าน การเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะหรือแม้แต่ลำพังตนเองก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพศตรงข้ามที่มีเสน่ห์รุนแรงเป็นภัยแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของท่าน เขาอาจทำให้ผู้ใหญ่รังเกียจท่านก็ได้ จะมีผู้ยุแหย่ให้ท่านละเมิดกฎระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น เป็นช่วงเวลาที่โจรผู้ร้ายคึกคะนอง โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรืออยู่เรือ จะถูกโจรกรรมมากเป็นพิเศษ ไม่ควรตกแต่งร่างกายที่เเรียกว่าโก้เก๋ การเงินรายได้มีอุปสรรคอย่างนึกไม่ถึง

ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นด้วยกฎระเบียบวินัยต่างๆ มีความรู้สึกคับใจในสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
ซึ่งทานก็ไม่ควรดื่มสุราหรือเล่นการพนัน มีรายจ่ายสูงอย่างนึกไม่ถึง เพื่อนที่ดีจะได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น พี่น้องของท่านมีความวิตกกังวัลในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งท่านแก้ไขได้ ส่วนมากเขาจะไม่ถูกชะตากับผู้ใหญ่ บริวารจะแก้ไขปัญหาส่วนตัวของเขาได้ โดยวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือพวกเขา ปัญหาและความยุ่งยากทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นในระยะนี้แก้ไขได้หมดทุกเรื่องโดยผู้มีอิทธิพลทางการงาน จะได้ลาภเป็นสิ่งเก่าๆ หรือทรัพย์สินที่ผู้ใหญ่เก็บไว้จนลืม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวบ้านลาดสวายร้องบ่อพักขยะใกล้โรงเรียนอนุบาลหวั่นแพร่เชื้อโรค
บทความถัดไปรายงานต่างประเทศชี้ ไทยติดท็อป 5 ปชช.รับเงินเดือนแท้จริงเพิ่มขึ้น ในอัตราสูงสุดของโลกปี 2020