พช. จัดอบรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

พช. จัดอบรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ในการอบรมโครงการ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” รุ่นที่ 1 จัดโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 76 จังหวัด กรุงเทพมหานคร และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จำนวน 76 จังหวัด เครือข่ายอาชีพจังหวัด กลุ่มอาชีพได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมงาน

ดร.วันดี กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งทุนที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพสตรี ซึ่งมีหลายบทบาทในสังคม การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนฯ ที่แสดงถึงจำนวนสตรีที่เข้าถึงแหล่งทุน การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนที่ให้สตรีกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินในปัจจุบันโดยไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ เงินอุดหนุนที่เป็นเงินให้เปล่าเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจ เข้าใจ และพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพลูกหนี้ให้เป็นลูกหนี้ที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการชำระคืนเงินกองทุนฯ

“ภารกิจการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯ ต้องเริ่มจากการสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนของสตรีเพื่อสตรีในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพสตรี นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตของสตรีที่ดีขึ้น หากมีความศรัทธาจะขับเคลื่อนสิ่งใดย่อมสามารถทำได้” ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าว

ทั้งนี้การอบรมโครงการ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-15 สิงหาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายการอบรมจำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วยหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 76 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 77 คน และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จำนวน 76 จังหวัด เครือข่ายอาชีพจังหวัด กลุ่มอาชีพได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,733 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการสร้างพลังสตรีในการพัฒนาชุมชน และเพื่อให้สตรีเป็นพลังในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พลอย-พลอยพรรณ โพสต์ให้กำลังใจดาราแม่เลี้ยงเดี่ยวถูกลือท้อง
บทความถัดไปยูเวนตุส แถลงตั้ง ปีร์โล่ นั่งกุนซือแทน ซาร์รี่ หลังเพิ่งคุมยู-23 ได้ราว 10 วัน