จุติ มอบโล่ฯ นสพ.มติชน สื่อดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิ-ส่งเสริมความเสมอภาค วันสตรีสากล ปี64

วันสตรีสากล 2564

จุติ มอบโล่ฯ นสพ.มติชน สื่อดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ วันสตรีสากล ปี64

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่ความเสมอภาคร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น จำนวน 42 รางวัล เนื่องในวันสตรีสากล ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรหญิงมากกว่าชาย มีผู้หญิงเก่งและได้อยู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์กรถึงร้อยละ 40 โดยเฉพาะกระทรวง พม.มีความก้าวหน้ากว่าทุกองค์กร มีปลัดหญิง และอธิบดีหญิงถึง 4 ใน 5 กรมสังกัด พม. ยกเว้นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ขณะที่ สค.ได้ขับเคลื่อนงานเพื่อไปสู่เป้าหมายการสร้างสตรีที่เข้มแข็ง ให้สตรีได้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ อย่างประเด็นผู้หญิงกับการเมือง สค.ได้ทำงานเข้มข้นในการให้ความรู้สตรีทุกภูมิภาคเพื่อก้าวสู่เวทีการเมือง จึงได้เห็นบทบาทสตรีในเวทีต่างๆ มากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีสตรีและเด็กหญิงที่ต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุน ดังนั้นปีนี้ พม.จึงเน้นเสริมพลังสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว “สดุดีฮีโร่ แม่ น้า อา ป้า ย่า ยาย เลี้ยงเดี่ยว” ที่ต้องเลี้ยงลูกหลานตามลำพัง ด้วยการสร้างพลังบวกให้กับสตรีเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านที่ทำงานหนักดูแลครอบครัวตามลำพัง ขณะเดียวกันสามารถเป็นได้ทั้งพ่อและแม่ของลูกหลาน เพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามีปมด้อยเพราะขาดพ่อ และสามารถเติบโตเป็นคนดีของสังคมได้

นายจุติ ไกรฤกษ์
นายจุติ ไกรฤกษ์
หนังสือพิมพ์มติชน รับรางวัลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์ หรือหมอเจี๊ยบ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน ประเภทสื่อวิทยุและโทรทัศน์
รายการผู้หญิงทำมาหากิน สถานีโทรทัศน์ ช่องวัน 31 รับรางวัลประเภทรายการโทรทัศน์

 

สำหรับบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลสตรีสากลในปี 2564 อาทิ รศ. เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ,

แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์ หรือหมอเจี๊ยบ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน ประเภทสื่อวิทยุและโทรทัศน์,

ส่วนรางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ อาทิ รายการผู้หญิงทำมาหากิน สถานีโทรทัศน์ ช่องวัน 31 รับรางวัลประเภทรายการโทรทัศน์, ละครโทรทัศน์ เรื่องปลายจวัก สถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส รับรางวัลประเภทละครโทรทัศน์, หนังสือพิมพ์มติชน รับรางวัลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

บุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลสตรีสากลในปี 2564
บุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลสตรีสากลในปี 2564
บุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลสตรีสากลในปี 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’ เผยคลายล็อกสงกรานต์ทันแน่รอ WHO กำหนดมาตรฐานพาสปอร์ตวัคซีน
บทความถัดไป‘ดารัตน์’ จนท.นำจ่ายเกาะนกเภา ฝ่าคลื่นลมมรสุม ส่งต่อพัสดุด้วยความสุข