แนะ 5 วิธีปรับตัว พาครอบครัวรอดทุกวิกฤต

ครอบครัว

แนะ 5 วิธีปรับตัว พาครอบครัวรอดทุกวิกฤต

ปัจจุบันคนไทยไม่เพียงเผชิญวิกฤตโรคระบาด ‘โควิด-19’ แต่ยังเผชิญอีกสารพัดวิกฤต เช่น ความขัดแย้งทางการเมือง ความถดถอยทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

บั่นทอนชีวิตและจิตใจไม่เพียงแค่เรา ยังรวมถึงคนในครอบครัว ฉะนั้นจะดีแค่ไหน หากเราจะเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจ ไม่ว่าวิกฤตไหนเข้ามา ‘ครอบครัว’ ก็ยังแข็งแกร่งได้

โดยเว็บไซต์เพื่อนครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนะนำ 5 วิธี ครอบครัวข้ามวิกฤตไปด้วยกัน ดังนี้

1.ดูแลตัวเอง ใส่ใจคนรอบข้าง เพราะเวลาวิกฤตเข้ามา ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดสับสน ความเครียดเข้าครอบงำ ให้กลับมาอยู่กับตัวเอง มีสติและผ่อนคลายด้วยการหายใจช้าๆ ลึกๆ เพื่อออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ในร่างกายได้เต็มที่ สมองจะแจ่มใสขึ้น และพยายามรักษากิจวัตรประจำวันเอาไว้ เช่น กินอาหาร ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อตัวเองตั้งหลักพร้อมแล้ว ก็ไปดูคนรอบข้างว่าเป็นอย่างไร เพื่อดูแลอย่างใส่ใจ

2.สร้างความเข้าใจ สร้างทีมครอบครัว บ่อยครั้งที่เราเก็บงำปัญหาไว้ ไม่ให้ใครรู้ เพราะกลัวถูกตำหนิ หรือกังวลคนรอบข้างเป็นทุกข์ จริงๆ แล้วทุกคนในครอบครัว ควรได้รับรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น เพื่อจะปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ฉะนั้นต้องสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับคนแต่ละช่วงวัยในครอบครัว และเปิดใจรับฟังความรู้สึกและข้อสงสัย เพื่อให้ครอบครัวของเราก้าวไปด้วยกัน

3.กำหนดเป้าหมาย-วางกติการ่วมกัน เมื่อทุกคนรับรู้แล้วว่าครอบครัวกำลังมีปัญหา หากทุกคนได้มาจับเข่าคุยกัน เพื่อกำหนดว่าพวกเรากำลังจะเดินไปทางไหน แต่ละคนมีส่วนช่วยครอบครัวอย่างไรได้บ้าง อะไรคือสิ่งที่ควรหรือไม่ควรทำ ชวนกันมองวิกฤตให้เห็นโอกาส มุมมองเชิงบวกจะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวมีความหวังและพลังใจ สามารถก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกัน

ครอบครัว

4.บ้านคือพื้นที่ปลอดภัย ไม่ว่าวิกฤตใดเข้ามา บ้านควรเป็นฐานที่มั่นอันปลอดภัย และทำให้ทุกคนในครอบครัวรู้สึกอบอุ่นใจ ซึ่งเราสามารถส่งความรู้สึกที่ดีให้กันและกัน

และ 5.ชีวิตทางสังคม ต้องรักษาไว้ เพราะต่อให้ชีวิตเผชิญสถานการณ์ย้ำแย่แค่ไหน ก็ไม่ควรทิ้งสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้าง เช่น ญาติมิตร เพื่อนฝูง เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถช่วยเกื้อกูลในยามยาก ฉะนั้นอย่าลังเลที่จะติดต่อสื่อสารถึงกัน

เพราะครอบครัวคือแหล่งพลังงานสำคัญสำหรับชีวิต หากช่วยกันถนอมรักษาและเติมพลังให้กัน นอกจากจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ยังสร้างภาวะสมดุลใหม่ให้ครอบครัวแข็งแกร่ง มีความสามารถปรับตัวอยู่ได้ในทุกสถานการณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon